Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Pokalbis su S. Šamborskiu – apie situaciją su Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės įstaiga
2023-09-30

Mažosios Lietuvos reikalų tarybos buvęs pirmininkas, dabartinis garbės pirmininkas Vytautas Šilas šį mėnesį raštu kreipėsi į LRT rašydamas: “atkreipiu žurnalistų dėmesį į tai, kad jau ne vienus metus žmonės yra klaidinami dėl Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės pirmininku pristatomu, bet tokių pareigų ne einančio Sigito Šamborskio”.

LRT atstovė į šį kreipimąsi atsakė: “Sigitas Šamborskis reportaže buvo titruojamas kaip “Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės vadovas”. Jūs rašote, kad jis yra VšĮ "Karaliaučiaus lietuvių bendruomenė" direktorius. Taigi šiuo atveju žodis “direktorius” reportaže tiesiog pakeistas “vadovas”. O ar tai VšĮ, UAB ar AB mes nerašome, neišskiriame.”

Apie šią situaciją su pašnekovu keletą kartų dar anksčiau kalbėjomės tarpusavyje, “vidaus rate”. Suprantame vietinės ir tarptautinės situacijos plonybes, lūkesnius bei nerimą. Mūsų svetainėje ir žurnale “Donelaičio žemė” keletą metų S. Šamborskis yra pristatomas tik kaip VšĮ Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės direktorius arba buvęs krašto bendruomenės vadovas. 

Skaitykite plačiau...


Pokalbis su V. Mickuviene apie draugiją ir bendradarbiavimą
2023-09-30

Su Kristijono Donelaičio draugijos pirmininko pavaduotoja, Marijampolės K. Donelaičio draugijos pirmininke Vida Mickuviene kalbamės apie 2010 m Marijampolėje susibūrusius donelaitininkus, jų 13 metų veiklos istoriją, atliktus darbus, planus ateičiai.

Taip pat aptariama ir karo aplinkos įtaka, esama situacija, ateities neaiškumai.

V. Mickuvienę kalbino Algis Vaškevičius.

Maloniai kviečiame klausytis .Apie J. Budrio perlaidojimą Klaipėdoje. Pokalbis su E. Lukoševičiumi
2023-09-26

Su Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje atstovu Ernestu Lukoševičiumi kalbamės apie Amerikos lietuvių ir ypač Šaulių sąjungos išeivijoje indėlį, bendradarbiavimą organizuojant Jono Polovinsko Budrio ir jo žmonos Reginos Kašubaitės-Budrienės dalies palaikų pargabenimą ir perlaidojimą Klaipėdoje 2023 m. rugsėjo 22 d..

Ar viską žinome apie Amerikos lietuvių pastangas ir pagalbą Mažosios ir Didžiosios Lietuvos lietuviškumo puoselėjimui, Mažosios Lietuvos susijungimui su Lietuva, perlaidojimo organizavimo sunkumus?

Nuotrauka iš E. Lukoševičiaus archyvo.

Gintaras Skamaročius

Maloniai kviečiame klausytis

 

 J. Budrio perlaidojimas Klaipėdoje. Pokalbis su J. Geniu
2023-09-26

Su Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriumi Jonu Geniu kalbėjomės Klaipėdoje, Jono Polovinsko Budrio ir jo žmonos bei bendražygės Reginos Kašubaitės-Budrienės palaikų perlaidojimo, t.y. 2023 m. rugsėjo 22 dieną.

J. Genys išsakė nuomonę apie politinį šio įvykio vertinimą, buvusius nesklandumus, visuomenės ir valdžios institucijų įtaką tokiems procesams. Ar galime sakyti, kad valstybės institucijose įvyko persilaužimas plačiąja prasme, ir ne tik šio veiksnio atžvilgiu?

Apie tai su Jonu Geniu kalbėjosi Gintaras Skamaročius.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus nuotrauka.

Maloniai kviečiame klausytis .

 J. Budrio perlaidojimas Klaipėdoje. Pokalbis su A. Juozaičiu
2023-09-26

Klaipėdos krašto sukilimo ir susijungimo su Lietuva vado, vieno iš organizatorių, pirmojo Klaipėdos krašto gubernatoriaus, diplomato Jono Polovinsko Budrio ir jo žmonos, taip pat šių veiksmų aktyvios dalyvės Reginos Kašubaitės-Budrienės palaikai 2023 m. rugsėjo 22 d. palaidoti Klaipėdoje. Tai J.Polovinsko Budrio prieš mirtį (1967) išreikštos valios įvykdymas - būti palaidotu Klaipėdoje.
Valstybės garbės reikalas, pagarbos išraiška Lietuvos valstybės pareigūnui bei istorinių įvykių atminimo įprasminimas ir žmogaus bei šeimos valių įvykdymas yra atskiri klausimai, bet šiuo atveju jie iš dalies sutapo. 

Ilgą laiką Lietuvos Respublikos vadovai, valstybės ir praeitos kadencijos Klaipėdos miesto valdžios institucijos buvo pasyvūs ar netgi priešinosi stipresniam Mažosios Lietuvos, tame tarpe ir Klaipėdos lietuviškumo kūrėjų (Mažosios Lietuvos Tautinės tarybos Akto (Pareiškimo) signatarai, lietuviškų organizacijų vadovai ar pavieniai kultūros, švietimo ir kitų sričių veikėjai) įamžinimui Klaipėdoje. Ko bijota ?

Keista, bet panašiai buvo ir su paties 1923 m. Klaipėdos sukilimo organizavimu.

Skaitykite plačiau...


Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 1 - 5 / 381

 

Sprendimas: www.arius.lt