Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Mažosios Lietuvos (Tilžės) Akto ir Klaipėdos krašto susigrąžinimo minėjimas
2023-11-26

Mažosios Lietuvos Tautinės tarybos (Tilžės) Akto 105-ųjų ir Klaipėdos krašto susigrąžinimo 100-ųjų metinių iškilmingas minėjimas vyks 2023 m. lapkričio 30 d., 16.00 val. Seimo lankytojų centre, Gedimino pr. 60, Vilnius.

Vakaronės metu taip pat išklausysime garbių svečių sveikinimo žodžius, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos garbės pirmininko Vytauto Šilo pranešimą „Mažosios Lietuvos (Tilžės) Akto svarba“ ir Kristijono Donelaičio draugijos pirmininko Gintaro Skamaročiaus pranešimą, projekto pristatymą “Karaliaučiaus kraštas ir kultūra – tarp istorijų ir tapatumo“.

Minėjimo metu vyks „Apskrito stalo“ diskusijos „Lietuviškas kultūros paveldas ir švietimas Karaliaučiaus krašte“. Jose dalyvaus:

Gintaras Skamaročius, Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas;

Romanas Senapėdis, buvęs kultūros atašė Karaliaučiuje;

Tatjana Rodenko, Lietuvių kalbos mokytoja.

Į diskusijas bus pakviesti įsijungti ir vakaronės dalyviai.

Minėjimo metu taip pat bus įteikti Kristijono Donelaičio medalius „Širdings brolau“.

Vakaronės metu klausysimės meninės programos.

Skaitykite plačiau...


Siekis atstatyti Šv. Jono bažnyčią tebelieka planuose ir mintyse
2023-11-24

Jau daug metų tikimasi atkurti vieną svarbiausių Klaipėdos senamiesčio akcentų -- Šv. Jono bažnyčią. Apie poreikį ją atstatyti kalba istorikai, archeologai, liuteronų evangelikų bendruomenės nariai, visi  senojo Klaipėdos miesto atminties entuziastai. Tikėjimas, kad bažnyčia bus atkurta, itin sustiprėjo Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Buvo išvalyta ir sutvarkyta bažnyčios teritorija, dar 1996 metais netvarkingas plotas paverstas skveru, o bažnyčios perimetras buvo pažymėtas gyvatvore.

2001 metais Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimu buvo patvirtintas sklypo Turgaus g. 24 detalusis planas, dar po metų evangelikų liuteronų parapijai panaudos teise 100 metų perduotas žemės sklypas, kur stovėjo istorinė Šv. Jono bažnyčia.

Pirmoji mintis buvo ne atkurti istorinę Šv. Jono bažnyčią, o pastatyti naują. Ji buvo projektuojama buvusios bažnyčios pamatų vidinėje pusėje, su žymiai mažesniu nei autentiškas – 50 m aukščio bokštu.  2012 metais, minint Klaipėdos įkūrimo 760-ąsias metines, paminėta bažnyčios atstatymo darbų pradžia – būsimos bažnyčios vietoje atidengtas kertinis akmuo ir įkasta atminimo kapsulė. 

Skaitykite plačiau...


Puoselėjama viltis atstatyti Šv. Jono bažnyčią Klaipėdoje
2023-11-22

Idėja atkurti vieną svarbiausių Klaipėdos senamiesčio dominančių Šv. Jono bažnyčią aplink save pradžioje telkė istorikus, archeologus, evangelikų liuteronų bendruomenės narius ir senojo Klaipėdos miesto atminties entuziastus. Tikinčiųjų širdyse ilgus metus rusenusiai svajonei gyvybės įpūtė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Jau prabėgus keliems metams, miestas išvalė ir sutvarkė bažnyčios teritoriją, 1996 metais netvarkingas plotas paverstas skveru, o bažnyčios perimetras buvo pažymėtas gyvatvore.

2001 metais Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimu patvirtintas sklypo Turgaus g. 24 detalusis planas, dar po metų evangelikų liuteronų parapijai panaudos teise 100 metų perduotas žemės sklypas, kur stovėjo istorinė Šv. Jono bažnyčia.

Skaitykite plačiau...


Pokalbis su Irena Tumavičiūte apie Mažąją Lietuvą
2023-11-21

Šiandien jums pristatome pokalbį (garso įrašą) su Mažosios Lietuvos kultūros tyrėja ir propaguotoja, lietuvių germaniste, vertėja, visuomenininke Irena Tumavičiūte.

Ji anksčiau buvo daugiau žinoma kaip Vilniaus universiteto Kiemo teatro aktorė (vaidino pastatytose Vydūno dramose, K. Donelaičiui bei Vydūnui skirtuose renginiuose). Tuo pat metu buvo dirbamas ir mažiau matomas – dėstytojos bei vertėjos darbas.

Tumavičiūtė iš vokiečių į lietuvių kalbą išvertusi daug įvairių leidinių, tarp jų Vydūno ir kitų autorių tekstus. Turbūt žinomiausias - Mato (Motiejaus) Pretorijaus veikalas “Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla” (išvertė antrojo tomo tekstus).

Į vokiečių kalbą ji yra išvertusi lietuvių istorikų, kalbininkų, politikų publikacijų. Talkino donelaitikos tyrėjui, Kristijono Donelaičio giminaičiui Lutz Venau leidžiant K. Donelaičio kūrybą, sudarant rinkinį “Rytų Prūsijos archyviniai dokumentai Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje Vilniuje”, vokiečių kalba parengiant atskirą tuomečio laikraščio “Donelaičio žemė” numerį ir kitus.

Skaitykite plačiau...


Klaipėdoje atvertas dar vienas įdomus istorinis objektas
2023-11-20

Neseniai Klaipėdos gynybinio įtvirtinimo poternoje (po Jono kalneliu) lankytojams atverta ekspozicinė erdvė, skirta Šv. Jono bažnyčios atstatymo projektui aktualizuoti, jį pristatant istoriniu, kultūriniu, memorialiniu aspektais.

Šios idėjos gyvendinimui dalinį finansavimą skyrė Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos universitetas ir Klaipėdos evangelikų liuteronų Šv. Jono atminimo bažnyčios atstatymo labdaros ir paramos fondas. Fondo vadovė Lilija Petraitienė sakė, kad šio projekto idėjos autorė yra archeologė dr. Raimonda Nabažaitė.

Pasak R. Nabažaitės, poreikis tokiai erdvei plačiau pristatyti kilo 2020-2022 metais vykdant  archeologinius tyrimus bažnyčios bokšto vietoje, kurių metu sukaupta įdomi archeologinė medžiaga, vaizdo dokumentika. Įvairios kultūros iniciatyvos, miestiečių užklausos rodė, kad apie atstatymo procesą reikia kalbėti plačiau. Ekspozicinėje erdvėje jau yra pristatomi archeologiniai radiniai, taip pat tyrimų proceso nuotraukos, o planuose yra pristatyti dar daugiau radinių medžiagos, ikonografinių vaizdų,  likusių archeologinių likučių.

Skaitykite plačiau...


Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 1 - 5 / 403

 

Sprendimas: www.arius.lt