Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Įteikti K.Donelaičio medaliai "Širdings brolau..."
2021-12-01

Vakar Vilniuje, LR Seimo lankytojų centre surengtas Tilžės akto 103-ųjų ir Kristijono Donelaičio draugijos 100-ųjų metinių minėjimas. Jo metu  pagerbti šių metų K.Donelaičio medalio "Širdings brolau..." laureatai.

Jais tapo: Ona Aleknavičienė už ilgametį Jono Bretkūno, Kristijono Donelaičio, Liudviko Martyno Gedimino Rėzos, Povilo Ruigio ir kitų Mažosios Lietuvos asmenybių gyvenimo bei jų kūrybos nagrinėjimą ir populiarinimą, mokslinius darbus, kūrybą, straipsnius spaudoje; Vaidas Šeferis už lietuvių kalbos ir kultūros populiarinimą, Kristijono Donelaičio kūrybos nagrinėjimą ir atminties puoselėjimą, raštų ir kitų leidinių rengimą, kūrybą, straipsnius spaudoje; Loreta Makaraitytė – Litvinova už ilgametį lietuvių kalbos ir etnokultūros mokymą, kalbos bei kultūros populiarinimą Karaliaučiaus krašte, ypač tarp vaikų ir jaunimo, vadovavimą folkloro ansambliui „Beržynėlis“, tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo skatinimą bei Sigitas Birgelis už ilgametį lietuvių kalbos ir kultūros tyrinėjimą, įamžinimą, lietuvių kultūrinę ir kūrybinę veiklą Suvalkų krašte ir už jo ribų, „Poezijos pavasario“ organizavimus Punske, žurnalo „Aušra“ ir kitų leidinių leidybą.

Apie renginį, kurio metu buvo perskaityti keli įdomūs pranešimai, skambėjo kanklių muzika ir Mažosios Lietuvos dainos, bus rašoma gruodžio mėnesio žurnalo "Donelaičio žemė" numeryje. 

Nuotraukoje - šių metų K.Donelaičio medalis "Širdings brolau..." įteiktas ir dr. Onai Aleknavičienei, kuri tiria XVI a. – XVIII a. Mažosios Lietuvos raštiją, rašomosios lietuvių kalbos ir knygos istoriją. Lietuvių kalbos institutas 2021 m. ją delegavo į Martyno Mažvydo biografijos tyrimo iniciatyvinę grupę.

www.donelaitis.info nuotrauka ir informacija 
 


Vilniuje - Kristijono Donelaičio draugijos 100-mečio ir Tilžės akto 103-ųjų metinių minėjimas
2021-11-24

2021 m. lapkričio 30 dieną, 15 valandą kviečiame į Kristijono Donelaičio draugijos įkūrimo 100-mečio ir Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos (Tilžės) Akto 103-ųjų metinių iškilmingą minėjimą, kuris vyks Lietuvos Respublikos Seimo lankytojų centre (Gedimino pr. 60, Vilnius).

Šio renginio metu paminėsime Kristijono Donelaičio draugijos įkūrimo 100-metį ir Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos (Tilžės) Akto 103-ąsias metines, išklausysime vertingus pranešimus.
Taip pat įteiksime K. Donelaičio medalius "Širdings brolau" ir klausysimės Mažosios Lietuvos dainų, kurias dainuos dr. Dalia Vaicenavičienė.
Pabūkime kartu - laukiame jūsų visų šios mums labai svarbios dienos paminėjime.

Renginio organizatoriai:
Kristijono Donelaičio draugija ir
Mažosios Lietuvos reikalų taryba 


K.Donelaičio ir Vėliavos diena -- sausio 1-oji arba šventė visai Lietuvai
2021-11-09

Žinia, Kristijono Donelaičio gimtadienio minėjimo sumanytojai – klaipėdiečiai fotožurnalistas, publicistas, miesto garbės pilietis Bernardas Aleknavičius (1930–2020) ir pedagogas, politikas Romualdas Ignas Bloškys (1936 – 2013). Pirmą kartą į susitikimą 1990 m. atėjo vos 17 žmonių, o 2019 m. sausio 1 d. paskutinį kartą į susirinkusius kreipėsi vienas iš sumanytojų B. Aleknavičius...

Dabar kasmet pasitikę naujuosius Viešpaties metu vis didesniu būriu klaipėdiečiai mielai susirenka į Kristijono Donelaičio aikštę Klaipėdoje. Šiuo pavyzdžiu jau seka ir Marijampolėje veikiančios K. Donelaičio draugijos nariai – čia gyvena draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius, „Donelaičio žemės“ žurnalo redaktorius Algis Vaškevičius, o prie liuteronų bažnyčios 2014 m. yra atidengtas poeto ir kunigo skulptūrinis biustas, kurio skulptorius – Kalvarijos apylinkėse gyvenantis Zigmas Buterlevičius. Gimtadienis minimas ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje – K. Donelaičio draugijos Šiaulių skyriaus nariai, profesūra, studentai, miestiečiai susirenka į poeto gimtadienio atminimo popietę Kristijono Donelaičio auditorijoje. Žinia, jubiliejinių K. Donelaičio 2014 metų sausio 2-oji buvo paminėta ir Tolminkiemyje – dalyvavo keliauninkai iš Marijampolės.

Klaipėdoje pirmuoju kalbėtoju pastaraisiais metais būna evangelikų liuteronų parapijos klebonas Reinholdas Moras. Jis – lietuvių literatūros klasiko kolega jis, kaip ir dera dvasininkui, ragina nepamiršti Dievo, draugiškumo, bendrystės ir atjautos vienas kitam. Kunigo pasveikinimas naujųjų metų proga būna ir prasmingas, ir šviesus. Prie mikrofono vienas po kito eina garbūs klaipėdiečiai, eiles skaitė ir Vytauto Didžiojo gimnazijos, anksčiau vadintos K. Donelaičio vardu, gimnazistai. Daugelis mini išskirtinius literatūros pradininko ir klasiko asmenybės bei kūrybos bruožus. Politikai dalija pažadus, o žmogus iš liaudies paprašė miesto vadovus tamsiuoju paros metu apšviesti skverą ir paminklą.

Skaitykite plačiau...


Kviečiame teikti pasiūlymus apdovanojimams K. Donelaičio medaliu "Širdings brolau..."
2021-10-30

Kristijono Donelaičio draugija, bendradarbiaudama su Lietuvos rašytojų sąjunga bei Kultūros ministerija, šiemet vėl kviečia teikti kandidatūras apdovanojimams Kristijono Donelaičio medaliu „Širdings brolau“. Nuo 2014 m. teikiamo apdovanojimo  devizas „Širdings brolau“ yra kreipinys iš Kristijono Donelaičio 1777 m. birželio 10 d. lietuviško laiško Johanui Gotfrydui Jordanui.
 
Kristijono Donelaičio atminimo medalis „Širdings brolau“ (toliau – medalis) skirtas skatinti Kristijono Donelaičio asmenybės, jo kūrybos, lietuvių kultūros palikimo nagrinėjimą, jo įamžinimą, Lietuvos ir Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities bendradarbiavimą kultūros ir/ar švietimo srityje.
 
Apdovanojimas Kristijono Donelaičio atminimo medaliu „Širdings brolau“ vyksta pagal patvirtintus nuostatus, nugalėtojus atrinks 7 asmenų komisija. Šiemet ir vėl numatyta šiuo medaliu apdovanoti 2-3 asmenis. 
 
Praėjusiais metais šiuo medaliu buvo apdovanota kultūros istorikė, docentė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Ingė Lukšaitė už ilgametį Mato Pretorijaus kūrybos ir asmenybės nagrinėjimą bei populiarinimą, mokslinius darbus, kūrybą, straipsnius spaudoje, bendradarbiavimą ir informacijos teikimą žurnalui "Donelaičio žemė" bei kitiems leidiniams.
Antrasis K. Donelaičio medalis „Širdins brolau“ komisijos sprendimu pernai atiteko Rūtai Daujotaitei - Leonovai už K. Donelaičio, Martyno Liudviko Gedimino Rėzos bei kitų lietuvių rašytojų kūrybos vertimus ir populiarinimą Karaliaučiaus krašte, savosios kūrybą, Mažosios Lietuvos istorinio paveldo ir lietuvių kalbos puoselėjimą, Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės telkimą, tarptautinio bendradarbiavimo skatinimą. 
Jolita Donėlienė šiuo medaliu apdovanota už ilgametį K. Donelaičio atminties ir aplinkos puoselėjimą, K.Donelaičio draugijos Šiaulių skyriaus veiklos, įskaitant išvykų į Tolminkiemį, Lazdynėlius ir kitas Karaliaučiaus krašto atmintinas vietoves bei jose vykusių talkų ir kitų renginių organizavimą, kultūrinę veiklą ir gerumo akcijas Šiaulių krašte. 
Skaitykite plačiau...


Kviečiame į tarptautinę konferenciją - skaitymus
2021-10-19

Spalio 27 dieną 12 valandą kviečiame į Marijampolės K.Donelaičio draugijos rengiamą tarptautinę konferenciją - skaitymus "Tolminkiemis - Lietuva, Marijampolė - šimtmečių iššūkiai". Renginyje bus pagerbtas K.Donelaitis prie jo paminklo ir evangelikų-liuteronų bažnyčioje, o vėliau, 13.30 val. Marijampolės savivaldybės posėdžių sąlėje bus galima pasiklausyti sveikinimo žodžių, literatūrinės-muzikinės įžangos "Metai su K.Donelaičiu", įdomius pranešimus skaitys K.Donelaičio gyvenimo ir kūrybos tyrinėtojas Vaidas Šeferis, dirbantis Čekijos Brno miesto universitete, taip pat  "Metų" vertėja į ispanų kalbą Carmen Caro Dugo. Bus galimybė dalyvauti diskusijoje, pasiklausyti Marijampolės kultūros centro apeiginio dainavimo ansamblio "Dijūta" atliekamų dainų. 

Primename, kad įėjimas į renginį - su Galimybių pasu, būtina laikytis visų saugumo reikalavimų.

Organizatoriai    Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 1 - 5 / 279

 

Sprendimas: www.arius.lt