Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Pagerbta ilgametė Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Izo­li­na Na­ta­li­ja Lin­gie­nė
2017-09-18

Aš­tuo­nias­de­šim­tą­jį ju­bi­lie­jų neseniai paminėjusi ilgametė Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė, cho­ro „Bi­čiu­liai“ pre­zi­den­tė Izo­li­na Na­ta­li­ja Lin­gie­nė rugsėjo pradžioje su­ren­gė bi­čiu­liš­ką va­ka­rą. Bi­čiu­lys­tė, da­li­ji­ma­sis, tar­nys­tė, ši­lu­ma ir mei­lė ar­ti­mui – šias ju­bi­lia­tės sa­vy­bes iš­sky­rė svei­kin­to­jai. Nuoširdžiai sveikindami mielą bičiulę su gražia sukaktimi ir dėkodami jai už atsidavimą darbui, siūlome skaitytojams laikraščio "Šiaulių kraštas" straipsnį apie jubiliejinį renginį, vykusį Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. Straipsnį galima skaityti čia:K. Donelaičio muziejus Tolminkiemyje laukia eksponatų: koją kiša teisiniai niuansai
2017-08-07

Lietuvos ir Rusijos Kaliningrado srities kultūros ministerijos kol kas nesutaria, kaip Kristijono Donelaičio muziejui Tolminkiemyje perduoti Lietuvos nacionalinio muziejaus parengtą ekspoziciją. Kol kas neaiškus ir muziejaus infrastruktūros likimas – Donelaičio draugija sako iš Kultūros ministerijos nesulaukianti informacijos, ar ši rems projektą.

Kristijono Donelaičio ekspozicija memorialiniame muziejuje atnaujinta prieš trejus metus, minint lietuvių literatūros klasiko 300 metų gimimo metines. Kaliningrado sritis skyrė lėšų muziejaus fasadui ir vidaus sienoms atnaujinti, sutvarkė stogą bei bokštą. Lietuva žadėjo parengti naują ekspoziciją. Lietuvos nacionalinis muziejus jau atrinko vertybes, kurios 10-čiai metų bus atvežtos į čia. Tarp Tolminkiemio bažnyčiai perduodamų eksponatų – ekspozicinės vitrinos, antikvariniai baldai, skulptūros, kiti meno kūriniai, altorių užtiesalai. Kultūros ministerija tvirtina esą muziejui laikinai saugoti nauja ekspozicija neperduota dėl teisinių ir techninių kliūčių – tai žadama padaryti artimiausiu metu.

Rudenį pagal ES finansuojamą Lietuvos ir Kaliningrado srities bendradarbiavimo programą galima būtų tikėtis gauti milijoną eurų, už kurį būtų tvarkomi muziejaus inžineriniai tinklai, buvusios klebonijos pastatas ar atstatyti našlių namai. Tačiau Donelaičio muziejui reikia rasti partnerį Lietuvoje, kuris drauge teiktų paraišką.
Skaitykite plačiau...


„Donelaičio žemė“ – Lietuvos bibliotekose
2017-07-27

Kristijono Donelaičio draugijos leidžiamas žurnalas „Donelaičio žemė“ pasiekia daug Lietuvos bibliotekų, kur žurnalą gali rasti jo skaitytojai. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, kuris remia žurnalo leidimą, yra užprenumeravęs 250 egzempliorių „Donelaičio žemės“ žurnalo šalies bibliotekoms. Įvairiuose rajonuose ir savivaldybėse žurnalą gauna centrinės ten veikiančios bibliotekos bei keli didžiausi jų filialai.

Marijampolės savivaldybėje žurnalą galima rasti ir skaityti viešojoje P.Kriaučiūno bibliotekoje, taip pat Draugystės gatvėje esančiame jos filiale bei Igliaukos, Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekose. Vilkaviškio, Šakių rajonų, taip pat Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių bibliotekose bei jų didžiausiuose filialuose taip pat galima rasti žurnalą. Kaimyniniame Jurbarko rajone, be viešosios bibliotekos, „Donelaičio žemę“ galima rasti Smalininkų, Skirsnemunės, Veliuonos ir Viešvilės filialuose. Panašiai yra ir kituose rajonuose bei savivaldybėse.

Be to, skaitytojai gali rasti žurnalą K.Donelaičio draugijos skyriuose Marijampolėje, Panevėžyje, Klaipėdoje, Vilniuje ir redakcijoje, kuri yra Marijampolėje, Vytauto g. 28. Kviečiame apsilankyti ir skaityti mūsų žurnalą.

 

Redakcija Naujos knygos sutiktuvės
2017-07-25

Liepos 27 d., ketvirtadienį 18 val. rengiamos žymios  juodkrantiškės, gyvenvietės metraštininkės, Aldonos Balsevičienės knygos „Raganų kalno pasakos“  sutiktuvės.
Leidinio pristatymas vyks Liudviko Rėzos kultūros centro parodų salėje (L. Rėzos g. 8 B, Juodkrantė), jame dalyvaus naujosios knygos autorė ir leidėjai.
 
Šventinę nuotaiką kurs kapela „Kuršininkai”, vadovaujama D. Tregub.
 
Pristatymo metu galėsite įsigyti knygą su nuolaida ir autorės autografu.
 
Rengėjų informacija


Antrasis šių metų "Donelaičio žemės" numeris
2017-07-03

Jau pasirodė naujas, antrasis šių metų "Donelaičio žemės" žurnalo numeris.

Jame rašoma apie visuotinį K.Donelaičio draugijos susrinkimą ir jame priimtus sprendimus, žurnalo redaktorius Algis Vaškevičius pasakoja apie K.Donelaičio draugijos ir žurnalo pristatymus Amerikoje gyvenantiems lietuviams, pateikiamas pokalbis su trečiuoju, jau paskutiniu praėjusių metų K.Donelaičio medalio "Širdings brolau" nominantu istoriku enciklopedininku dr. Algirdu Matulevičium, baigiamas spausdinti istoriko, profesoriaus, Lietuvos Respublikos konsulo Tilžėje Broniaus Makausko rašinys apie Karaliaučiaus krašte dirbantį kunigą Anuprą Gauronskį. 

Apie K.Donelaičio skaitymus Marijampolėje, kai klasiko eilutės buvo skaitomos įvairiomis pasaulio kalbomis, rašo Matrijampolės K.Donelaičio draugijos pirmininkė Vida Mickuvienė, taip pat skaitytojai gali sužinoti, ką vaikai iš kaimyninių šalių veikė vasaros etnostovyklos "Ištakų beieškant" Punske metu. Kaip ir anksčiau, tęsiamos lietuvių kalbos pamokėlės, rašoma apie paramą tautinių mažumų projektams Lietuvoje, baigiamas spausdinti G.Bučiūno rašinys apie krašto istorijos ir kultūros pažinimo klubo ALKAS 50-mečio minėjimą.

Kaip ir ankstesniuose numeriuose, žurnalas skiria nemažai dėmesio Vydūnui, kurio 150-osios gimimo metinės švenčiamos ateinančiais metais. Įdomų rašinį ta proga pateikia Vydūno draugijos garbės pirmininkas Vacys Bagdonavičius, pasakojantis apie svarbią Vydūno knygą "Septyni šimmečiai vokiečių ir lietuvių santykių",  o K.Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius rašo apie artėjančiam jubiliejui skirtą renginį Marijampolės kultūros centre rašinyje "Vydūno metus pasitinkant".

Taip pat žurnalo puslapiuose pasakojama apie tradicinę pavasario talką K.Donelaičio gimtuosiuose Lazdynėliuose, o Lazdynų (Krasnoznamensko) vaikų ir jaunimo namų pedagogė Alma Janvariova rašo apie šio miesto vaikų kolektyvo "Malūnėlis" viešnagę Lietuvoje. Beje, puiki šios daryta autorės fotografija su šio kolektyvio narėmis puošia ir naujojo žurnalo viršelį.  O žurnalo pabaigoje - įdomus rašinys apie vertingus radinius Karaliaučiaus pilies kasinėjimų metu.

Mūsų žurnalą galima užsiprenumeruoti pašte, taip pat įsigyti K.Donelaičio draugijos skyriuose arba redakcijoje (Vytauto g. 28, Marijampolė). 

Gero Jums skaitymo.

 

 

 

 Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 1 - 5 / 176

 

Sprendimas: www.arius.lt