Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Dar kartą apie Donelaitį, Nadruvą
2014-12-01

Marijampolės K. Donelaičio draugija surengė  gražų vakarą Petro Kriaučiūno viešojoje  bibliotekoje - Valentino Juraičio fotoalbumo  NADRUVA. Donelaičio takais sutiktuves.

Mažosios Lietuvos vaizdų galeriją papildė neseniai išėjęs Valentino Juraičio  fotoalbumas ,,Nadruva”. Autorius atskleidė vakaro dalyviams, kad siekdamas, jog knyga būtų ir pažintinė, ėmė  istorinius faktus ir trumpą tekstą iš praeities, o vaizdą apie vietovę pateikė  šiandieninį.

Tai sąšaukos principas. Fiksuodamas nejudrius objektus, autorius  žaidžia šviesa ir šešėliais, daiktams ir medžiams suteikia naują gyvybę tarsi stengdamasis nukelti  žiūrovą  į praeitį: Karaliaučius, Įsrutis, Skaisgiriai, Pabėtai, Tolminkiemis… O kiekvienas vietovardis  talpina  savyje informaciją, asociacijas, kokios tik  begalimos turint kuo daugiau kultūrinio paveldo žinių.

Nadruva - lietuvininkų regionas, kur gimė pirmasis lietuvių poetas K.Donelaitis, triūsė, tarnavo daugiausiai mūsų kalbininkų-kunigų. Fotoalbume ,,Nadruva“ sudėti vietovių ano meto žemėlapiai, naujųjų-senųjų vietovardžių sąrašai  papildo  tekstus ir vaizdus.

 Įdomus buvo pokalbis apie kraštą Nadruvą, kur triūsė daugiausia mūsų raštijos darbininkų - improvizacijos Donelaičio tema, poeto tekstų skaitymas, kuriuos atliko draugijos nariai. Muzikavo Marijampolės muzikos mokyklos kanklininkės, vadovaujamos mokytojos Loretos Kupstienės.

Draugijos nariai pasidalijo mintimis, įžvalgomis apie Donelaitį, Lietuvą, Rusiją... Kalbėjo istorikas Kazys Balickas, kultūros veikėjas Vytautas Gaulia, menotyrininkė Rūta Ostrovskaja ir kiti. Renginį vedė Vida Mickuvienė.

 R.Vilčinsko nuotraukoje: renginio metu fotografas ir leidėjas Valentinas Juraitis pristato   fotoalbumą ,,Nadruva. Donelaičio takais”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprendimas: www.arius.lt