Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Pagerbta ilgametė Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Izo­li­na Na­ta­li­ja Lin­gie­nė
2017-09-18

Aš­tuo­nias­de­šim­tą­jį ju­bi­lie­jų neseniai paminėjusi ilgametė Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė, cho­ro „Bi­čiu­liai“ pre­zi­den­tė Izo­li­na Na­ta­li­ja Lin­gie­nė rugsėjo pradžioje su­ren­gė bi­čiu­liš­ką va­ka­rą. Bi­čiu­lys­tė, da­li­ji­ma­sis, tar­nys­tė, ši­lu­ma ir mei­lė ar­ti­mui – šias ju­bi­lia­tės sa­vy­bes iš­sky­rė svei­kin­to­jai. Nuoširdžiai sveikindami mielą bičiulę su gražia sukaktimi ir dėkodami jai už atsidavimą darbui, siūlome skaitytojams laikraščio "Šiaulių kraštas" straipsnį apie jubiliejinį renginį, vykusį Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. Straipsnį galima skaityti čia:

 

 

Sprendimas: www.arius.lt