Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Kviečiame teikti pasiūlymus apdovanojimams Kristijono Donelaičio medaliu „Širdings brolau“
2018-04-25

Kristijono Donelaičio draugija, Lietuvos rašytojų sąjunga ir Kultūros ministerija šiemet vėl kviečia teikti kandidatūras apdovanojimams Kristijono Donelaičio medaliu „Širdings brolau“. Apdovanojimo  devizas „Širdings brolau“ yra kreipinys iš Kristijono Donelaičio 1777 m. birželio 10 d. lietuviško laiško Johanui Gotfrydui Jordanui.

Kristijono Donelaičio atminimo medalis „Širdings brolau“ (toliau – medalis) skirtas skatinti Kristijono Donelaičio asmenybės, jo kūrybos, lietuvių kultūros palikimo nagrinėjimą, jo įamžinimą, Lietuvos ir Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities bendradarbiavimą kultūros ir/ar švietimo srityje.

Apdovanojimas Kristijono Donelaičio atminimo medaliu „Širdings brolau“ vyksta pagal patvirtintus nuostatus, nugalėtojus atrinks 7 asmenų komisija. Kasmet numatoma apdovanoti po 2-3 asmenis. Praėjusiais metais šiuo medaliu buvo apdovanotos keturios moterys, daug dirbančios Mažosios Lietuvos ir K.Donelaičio atminimo įamžinimo, tarptautinių kultūrinių mainų stiprinimo labui. Medaliu buvo apdovanota lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytoja Emilija Algaudė Bukontienė, Tilžės (Sovetsko) muziejaus įkūrėja ir direktorė Anželika Špiliova, Stalupėnų (Nesterovo) K.Donelaičio vardo bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė Angelika Čeremkina ir režisierė Virginija Samuolienė.

Apdovanojimas atminimo medaliu yra K. Donelaičio draugijos, Lietuvos rašytojų sąjungos ir Kultūros ministerijos paskatinimas, skiriamas už:

1. Kristijono Donelaičio asmenybės ir jo kūrybos tyrinėjimą, įamžinimą ir populiarinimą;

2. Lietuvos ir užsienio šalių institucijų, o ypač Lietuvos ir Karaliaučiaus srities bendruomenių, visuomeninių organizacijų bendradarbiavimo kultūros ir švietimo srityje skatinimą ir plėtojimą,

3. Lietuvių kultūros užsienyje tyrinėjimą, įamžinimą, lietuvių kultūrinę ir kūrybinę veiklą;

4. Indėlį plėtojant lietuvių kalbos mokymą(si) užsienyje.

Apdovanojimą „Širdings brolau“ sudaro dvi dalys – medalis ir liudijimas. Medalis gali būti skiriamas juridiniams ir fiziniams asmenims, t.y. Lietuvos ir užsienio piliečiams, piliečių bendruomenėms, visuomeninėms organizacijoms, mokslo, mokymo, kultūros ir švietimo institucijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems skyrimo kriterijus.

Kviečiame valstybines ir savivaldos institucijas, visuomenines organizacijas, asociacijas ir viešąsias įstaigas, mokslo, mokymo, kultūros institucijas, gyventojų bendruomenes, labdaros bei paramos organizacijas iki gegužės 17-osios siūlyti kandidatus apdovanoti šiuo medaliu.

Siūlymus komisijai dėl kandidatų prašome elektroniniu paštu draugija@donelaitis.info pateikti kartu su šiais dokumentais:

 

1. Pasiūlymą teikiančios įstaigos rekomendacija;

 

2. Kandidato gyvenimo ir veiklos aprašymas;

 

3. Kita apdovanojimui gauti reikšminga medžiaga.

 

Kristijono Donelaičio draugijа, Lietuvos rašytojų sąjungа, Kultūros ministerija

 

 

Sprendimas: www.arius.lt