Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Paroda apie nepažintą Vydūną – Lietuvos Seime
2022-10-27

Šių metų lapkričio 3 dieną 13 valandą Lietuvos Respublikos Seime bus pristatyta žurnalistės ir menininkės Lilijos Valatkienės paroda "Vydūnas - žinomas, bet nepažintas ". Ši paroda yra skirta vienam iškiliausių lietuvių filosofų, rašytojų ir kultūros veikėjų Vilhelmui Storostui-Vydūnui (1868-1953). L. Valatkienė, apkeliavusi Vydūno gimtąsias ir laikinos prieglaudos, kūrybos bei darbo vietas rinko išbarstytą istorinį palikimą, aktualizuodama didžiojo filosofo ir mąstytojo Vydūno svarbą, jo literatūrinio palikimo unikalumą, kuriame labai ryškiai atsispindi ir kasdienybės trapumas.

Parodą sudaro dokumentinių fotografijų ciklai, atskleidžiantys Vydūno veiklos ir jo nelengvą gyvenimo kelią iš Mažosios Lietuvos per Tilžę į Vokietiją. Mąstytojo pėdsakais nukeliavusi L. Valatkienė parodoje demonstruoja ir savo foto refleksijas. Nukeldama žiūrovus į Tilžę, Detmoldą (Vokietija), Kintus, Bitėnus, autorė parodos lankytojams suteikia ir unikalią progą susitikti su žmonėmis, kurių lūpose Vydūno mokymai gyvena iki šiol kasdien, pabrėždama tų žmonių suformuotas vertybines nuostatas.

Dar 2018 metais, kai buvo minimos 150-osios Vydūno gimimo metai ši paroda buvo eksponuojama Punske, istoriniame pastate šalia bažnyčios. Ji tada buvo surengta įgyvendinant bendrą Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir Punsko valsčiaus projektą, kurį finansavo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa.

Tada savo parodą pristatydama L.Valatkienė sakė, kad jau 2018 metų kovo 22-ąją Pagėgiuose prasidėjo šios parodos kelias po įvairias vietas, supažindinant su Vydūno asmenybe, jo darbais.

„Iš pat pradžių mes turėjome gerą idėją, turėjome planų ir minčių, bet trūko pinigų. Gavus finansavimą iš projekto, visa tai galėjome įgyvendinti. Fotografijų tikrai yra daug. Devyniuose parodos stenduose pristatau filosofo, rašytojo, muziko, dramaturgo, lietuvybės skatintojo asmenybę, jo darbus, jį supusius artimus žmones. Man pačiai labai brangi nuotrauka su garsiąja arfa, kurią Vydūnas labai brangino ir kuri yra sugrįžusi į Kintuose esantį Vydūno kultūros centrą“, - tada pasakojo parodos apie Vydūną autorė.

Parodų atidaryme dalyvavęs kraštietis kultūrologas Vytautas Juška, penkiasdešimt savo gyvenimo metų praleidęs Australijoje tada sakė, kad jau labai seniai norėjo aplankyti Punsko kraštą, susitikti su vietos žmonėmis ir pasidžiaugti čia išsaugotu lietuviškumu.

„Aš gimiau Anglijoje ir 50 metų praleidau Australijoje, bet Lietuva ir lietuviškumas man visada buvo svarbiausi. Manau, kad Vydūnas yra svarbus ir jums, Punsko krašto žmonėms, nes jis taip pat gyveno sudėtingoje aplinkose, aplink buvo daug jėgų, kurios nepalaikė lietuvybės, siekė nutautinti, bet Vydūnas niekada nepasidavė, neišdavė savo idealų ir liko „sau žmogumi“, liko didžiu lietuviu“, - sakė svečias.

Tuos, kurie nori atvykti į parodos atidarymą kitą savaitę Seime autorė prašo iš anksto patvirtinti savo dalyvavimą ir turėti asmens dokumentą.

 

Algis Vaškevičius

 

Nuotraukų autorė L.Valatkienė pristato savo parodą.

Stenduose – Vydūno kūrybą ir biografiją atspindinčios nuotraukos 

Autoriaus nuotraukos

 

 

 

Sprendimas: www.arius.lt