Naujienos
K. Donelaitis
   Biografija
   Kūryba
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

  • METAI  - K.Donelaičio rankraštis

K.Donelaičio "Metai" - lietuvininkų (Mažosios Lietuvos lietuvių) epas. Kaip ir įprasta epinėms poemoms bei epopėjoms, kūrinyje aprėpta tautos gyvenimo visuma. Tautą čia reprezentuoja būrai. Jie vaizduojami remiantis cikline laiko, istorijos ir gyvenimo samprata. Atskleidžiami žmogaus (būro) santykiai su gamta, su Dievu, parodomi būrų tarpusavio santykiai; būrų ir ponų santykiai; pavaizduojama būrų buitis, papročiai, jų darbai ir šventės. Būrų, kaip ir gamtos, gyvenimas sukasi amžinu ratu, paklūsta tiems patiems Dievo nustatytiems dėsniams. Kaip gamtoje po pavasario ateina vasara, po to - ruduo ir pagaliau žiema, o paskui vėl viskas kartojasi iš naujo, taip ir žmogus, kaip ir augalas, gimsta, subręsta, duoda vaisius ir numiršta. Su pavasario stebuklu būrai dvasiškai atgimsta, vasarą jie kimba į darbus, rudenį suvalo gamtos duotas gėrybes, o žiemą apmąsto savo dalią ir vėl rengiasi ateinančiam pavasariui - naujam metų laikų ir būro darbų ciklui. Būrai giriami ir barami, raginami ar atgrasinami pagal krikščioniškosios dorovės normas, visas jų gyvenimas bei elgesys vertinami pagal Šventojo Rašto tiesas. Pagrindinėmis žmogaus dorybėmis laikoma darbštumas, pamaldumas, teisingumas, ištikimybė tautos tradicijoms bei papročiams, o didžiausiomis ydomis - tingėjimas, bedievystė, žiaurumas, svetimų madų bei įpročių vaikymasis. K.Donelaitis savo kūriniu nori įtvirtinti per amžius sukauptas tautos moralines vertybes, išnaikinti ydas, išugdyti dvasinį tautos atsparumą.
K.Donelaičio "Metai", sukurti XVIII amžiaus 7-ame - 8-ame dešimtmetyje, pirmą kartą paskelbti 1818m., padėjo pagrindus pasaulietinei grožinei lietuvių literatūrai.

Šaltinis: http://www.antologija.lt

  • Kristijono Donelaičio „Metai“

Kristijonas Donelaitis pagrindinio kūrinio nepaliko tokio kokį esame pratę skaityti. Autentiškų žinių apie kūrinio parašymą nėra. Nežinia, nei kada pradėtas rašyti,  nei kada baigtas (kai kurių šaltinių teigimu buvo rašomas 10 m.)

Pirmasis K.Donelaičio metus paminėjo G.Ch. Pisanskis savo rankraštyje  „Prūsų literatūros metmenys“. Jame pasakojama, kad K.Donelaitis apdainavo keturis metų laikus ir teigė, kad yra 659 eilutės. Šiandien eilučių priskaičiuojama 2997 eilutės.

Daugiau informacijos apie „Metus“ suteikė L.Rėza, pirmasis K.Donelaičio kūrinių leidėjas. Pagal jį „Metų“ giesmė apie žiemą buvo sukurta penktajame arba šeštajame poeto amžiaus dešimtmetyje. Remiasi „Žiemos rūpesčiuose“ minimais Karaliaučiaus gaisrais, kurie buvę 1764 ir 1769m.

Taip L.Rėza pirmasis pavartojo pavadinimą „Metai“.  Kristijonas buvo davęs pavadinimus tik atskirom dalim: „Rudenio gėrybės“, „Žiemos rūpesčiai“,„Pavasario linksmybės“ „Vasaros darbai“.

 „Metai“ – epinė poema. garsiausias K.Donelaičio kūrinys. Poema – susideda iš keturių dalių, kur kiekviena dalis yra atskiras metų laikas.

„Metų“ tematiką suvokti gana sunku.  K.Donelaičiui nerūpi šeimos problemos, meilės santykiai ar vidiniai konfliktai. Didžiausias dėmesys nukreiptas į suaugusius žmones, dažniausiai vyrus. Taip pat nevaizduojama personažų psichika, nuotaikos, pergyvenimai.

Poemoje didelis dėmesys Skiriams gamtos aprašymams, būrams (baudžiauninkams), vaizduojami darbai, papročiai, bei valstiečių santykiai su ponais. Gamtą rašytojas vaizduoja tikroviškai, gretinama su žmogaus gyvenimu, jo buitimi. Todėl kiekvienam metui laikui sukuriamas savitas gamtos fonas.

„Metuose“ pavaizduota apie 40 vyrų ir  20 moterų. Tačiau tik dalis jų paveikslai yra ryškesni. Kiti buvo paminėti simboliškai , vienoje ar keliose eilutėse.  Kas išsiskyrė iš kitų gyvenimo būdų ar elgesiu, tai buvo paminėti „Metuose“ ir jiems skiriamas didžiausias dėmesys.  Norėčiau paminėti, daugiausiai dėmesio vis tik sulaukė išmintingasis Pričkus, Bleberio žentas. Jo gyvenimas pavaizduotas nuo pat vaikystės.

Kita informacija 

Pats K.Donelaitis neišspausdino nė vieno kūrinio, po jo mirties žmona atidavė geram bičiuliu pastoriui J. Jordanu, o jis perdavė Liudvikui Rėzai.

Metai išversti į vokiečių, anglų, švedų, čekų, vengrų, latvių, rusų, baltarusių, lenkų, gruzinų, ukrainiečių, armėnų, ispanų kalbas. Tolminkiemyje įkurtas Donelaičio memorialinis muziejus. Taip pat Gumbinėje pastatytas paminklas. 

Valdas Kiziūnas

www.blogas.lt/biografija

 

Poema "Metai"

 

Susiję įrašai:

 

Sprendimas: www.arius.lt