Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

K.Donelaičio draugijos veikla ir žurnalas „Donelaičio žemė“ pristatyti Amerikos lietuviams
2017-05-30

Gegužės 15-28 dienomis Jungtinėse Amerikos Valstijose lankėsi žurnalo „Donelaičio žemė“ redaktorius Algis Vaškevičius. Vienas iš pagrindinių jo vizito tikslų buvo susitikimai su Čikagoje gyvenančiais lietuviais ir Kristijono Donelaičio draugijos bei žurnalo pristatymai.

Pasaulio lietuvių centre Lemonte su Vydūno jaunimo fondo valdybos nariais susitikęs A.Vaškevičius  turėjo daugiau kaip dviejų valandų pokalbį, kurio metu sužinojo apie šio fondo vykdomus darbus. Neseniai 65-ąsias įkūrimo metines atšventęs Vydūno jaunimo fondas pagrindinį dėmesį skiria stipendijų studentams skyrimui. Kasmet aukštosiose mokyklose Lietuvoje studijuojantys studentai gauna apie 60 stipendijų, kurių dydis – nuo 200 iki 100 tūkstančių dolerių. Stipendijas gauna ir Jungtinių Amerikos Valstijų, Australijos, Didžiosios Britanijos, Kanados bei kitų šalių aukštosiose mokyklose studijuojantys lietuviai.

Vydūno jaunimo fondas daug dėmesio skiria ir paties Vydūno asmenybės populiarinimui. Susitikimo metu A.Vaškevičius pabrėžė, kad K.Donelaičio draugija Lietuvoje glaudžiai bendradarbiauja su Vydūno draugija, jos garbės pirmininko Vacio Bagdonavičiaus straipsniai dažnai spausdinami „Donelaičio žemės“ puslapiuose, artėjant Vydūno 150-osioms metinėms, kurios bus minimos ateinančių metų kovą, bus parengta ir žurnalo puslapiuose išspausdinta dar ne viena publikacija apie šią garsią asmenybę.

Vydūno jaunimo fondo valdybos pirmininkas Gintaras Plačas, sekretorė Vida Brazaitytė bei kiti valdybos nariai labai domėjosi K.Donelaičio draugijos veikla, pateikė žurnalo redaktoriui A.Vaškevičiui įvairių klausimų apie draugijos veiklos istoriją ir planus. Susitarta „Donelaičio žemės“ puslapiuose spausdinti daugiau informacijos apie labai svarbią šio fondo veiklą – apie tai bus galima skaityti jau birželio mėnesio žurnalo numeryje.

Dar vienas įdomus susitikimas įvyko su JAV Lietuvių bendruomenės Lemonto apylinkės socialinių reikalų skyriaus nariais. Paskelbus apie šį susitikimą „Draugo“ laikraštyje, į jį susirinko apie 40 dalyvių, nors paprastai jų atvyksta gerokai mažiau, nes tenka važiuoti didelius atstumus, be to, skyriaus nariai jau solidaus amžiaus.

Šio renginio metu skyriaus vedėjas Rimantas Dirvonis išsamiai pristatė svečią iš Lietuvos, pateikė įdomių faktų apie Mažąją Lietuvą. A.Vaškevičius perskaitė maždaug pusvalandžio trukmės pranešimą, kuriame priminė Mažosios Lietuvos istoriją, kalbėjo apie šių dienų aktualijas, papasakojo apie Kristijono Donelaičio draugijos veiklą, pristatė pastaruosius „Donelaičio žemės“ numerius. Skyriaus nariai turėjo daug įvairių klausimų, užsimezgė įdomi diskusija. Renginį paįvairino dokumentinis filmas apie Mažąją Lietuvą, kuriame savo pastebėjimais dalinosi akademikas Domas Kaunas ir kiti asmenys.

A.Vaškevičius viešnagės Čikagoje metu susitiko ir su Mažosios Lietuvos draugijos bei fondo valdyba. Prieš kelis mėnesius Lietuvoje viešėjo šios draugijos ir fondo pirmininkas kunigas Valdas Aušra (apie šį susitikimą rašyta „Donelaičio žemės“ kovo mėnesio numeryje). Šįsyk Čikagoje į susitikimą atvyko ne tik kun. V.Aušra, bet ir dar keletas valdybos narių – sekretorius kunigas Liudas Miliauskas, iždininkas Ramūnas Buntinas, buvęs ilgametis draugijos vadovas Jurgis Anysas bei kiti.

V.Aušra priminė Mažosios Lietuvos draugijos įkūrimo ištakas 1951 metais, išsamiai papasakojo apie jo veiklą mūsų dienomis. J.Anysas papasakojo, kiek knygų išleido fondas, kam skiriamas pagrindinis dėmesys. Diskutuota apie draugijos paramą Karaliaučiaus krašto lietuviškoms mokykloms, įvairiems renginiams  – kasmet šiems tikslams skiriama apie 8 tūkstančiai dolerių. Draugija šiame krašte kasmet paremia po keliolika projektų, o lėšas daugiausia gauna iš įvairių aukotojų. Deja, jų skaičius ir aukojamų pinigų suma mažėja, bet V.Aušra užtikrino, kad dar bent 3-4 artimiausius metus parama bus tęsiama.

„Donelaičio žemės“ redaktorius atsakė į valdybos narių klausimus, pristatė patį žurnalą, jame nagrinėjamas temas. Mažosios Lietuvos draugijos valdybos nariai pasiūlė bendradarbiauti, apie savo veiklą pateikti informaciją žurnalui, pristatyti įdomiausius projektus, renginius, plačiau informuoti apie paramą Karaliaučiaus krašto lietuviams.

„Ir jūsų, ir mūsų veikla turi daug bendro, ji nukreipta į Mažąją Lietuvą, ten gyvenančių lietuvių lūkesčius ir problemas. Būtina glaudžiai bendradarbiauti, keistis informacija, bendromis pastangomis daryti viską, kad būtų saugojamas tautiškumas, puoselėjama lietuvių kalba, ugdomas tautiškai susipratęs jaunimas“, - sakė susitikimo pabaigoje svečias iš Lietuvos, sulaukęs susitikimo rengėjų pritarimo.

Plačiau apie labai reikšmingus ir naudingus susitikimus su Amerikos lietuviais pristatant K.Donelaičio draugijos veiklą ir žurnalą „Donelaičio žemė“ bus galima skaityti artimiausiuose žurnalo numeriuose.

 

 

 

DŽ informacija ir nuotraukos.

Nuotraukose - A.Vaškevičius su Vydūno jaunimo fondo valdybos nariais; su fondo valdybos pirmininku G.Plaču; "Donelaičio žemė" pristatoma Lietuvių bendruomenės Lemonto skyriui; po susitikimo su Lemonto socialinių reikalų skyriaus nariais; A.Vaškevičius su Mažosios Lietuvos draugijos vadovu kun. V.Aušra (kairėje) ir sekretorium kunigu L.Miliausku (dešinėje); su Mažosios Lietuvos draugijos ir fondo valdyba.  

 

 

 

 

Sprendimas: www.arius.lt