Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Marijampolėje -- tradicinė Kristijono Donelaičio konferencija
2022-11-29

Marijampolės Kristijono Donelaičio draugija gruodžio 9 dieną kviečia į tradicinę respublikinę konferenciją "Donelaičio žemė ir Sūduva pasaulio kultūros kontekste". Renginys prasidės 11.30 valandą prie poeto paminklo, o nuo 12 val. tęsis Marijampolės savivaldybė starybos posėdžių salėje.Šiemet ir vėl sulauksime puikių pranešėjų bei įdomių pranešimų, tarp kurių gerai žinomas profesorius Egidijus Aleksandravičius nagrinės, kas šiandien mums trukdo giliau suprasti K.Donelaitį, daugiau sužinosime apie istorinį Rytprūsių griovimą po 1944 metų, apie lietuvybės išsaugojimo Karaliaučiaus krašte galimybes, o K. Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius konferencijoje apžvelgs leidinio "Donelaičio žemė", gruodžio mėnesį mininčio 30-metį istoriją ir raidą.

Bus ir literatūrinė-muzikinė įžanga, vyks diskusija, tad visus, neabejingus Mažajai Lietuvai, K. Donelaičiui ir kitiems to krašto šviesuoliams, taip pat spausdintam žodžiui kviečiame dalyvauti konferencijoje.    Asmenybės įamžinimas praturtina šiuolaikinį pasaulį
2022-11-29

Šį mėnesį savo 34-erių metų įkūrimo sukaktį mini Vydūno draugija. Tai visuomeninė kultūros organizacija, vienijanti besidominčius  Vydūno kūryba ir norinčius prisidėti prie jo atminimo įamžinimo, palikimo studijavimo, propagavimo, idėjų įgyvendinimo.

Nuo 2020 metų draugijai vadovauja Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė. Siūlome pokalbį su ja.

- Vadovaujate Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui, o viena iš keturių pastaraisiais metais institute vykdytų ilgalaikių mokslinių tyrimų programa buvo ,,Senosios Lietuvos ir Prūsijos raštijos fundamentiniai tyrimai“. Kaip sekėsi ją vykdyti?

- Ilgalaikė programa ,,Senosios Lietuvos ir Prūsijos raštijos fundamentiniai tyrimai“ yra tęstinė, vienas jos etapas vykdytas 2017–2021 metais. Programa buvo koncentruojama į Kristijono  Donelaičio, Liudviko Martyno Rėzos palikimo tyrimus.

Programos pirmasis tikslas – „Įvykdyti reikšmingą Prūsų Lietuvos tyrimų ir šaltinių leidimo etapą, kurio svarbiausia dalis – K. Donelaičio kūrybos mokslinis tyrimas ir rengimas publikavimui“. Jau išleisti keli K. Donelaičio Raštų  tomai.

Tęsiama Liudviko Rėzos akademinių Raštų leidyba, atverianti akademinei ir plačiajai visuomenei iki šiol mažai prieinamą L. Rėzos rašytinio palikimo dalį. Liucijai Citavičiūtei su bendradarbiais parengus, yra išleisti aštuoni jų tomai.  

Skaitykite plačiau...


Minėsime svarbias datas
2022-11-24

Lapkričio 30 dieną 16 valandą Vilniuje, Mokytojų namuose rengiamas Mažosios Lietuvos (Tilžės) akto 104-ųjų metinių ir žurnalo "Donelaičio žemė" 30-ųjų metinių iškilmingas paminėjimas. Jo metu bus skaitomi pranešimai, vyks apskritojo stalo diskusijos, planuojama meninė dalis. Taip pat bus įteikti Kristijono Donelaičio medalis "Širdings brolau..." šių metų nominantams.

Kviečiame kuo gausiau dalyvauti ir paminėti mums labai svarbias datas.  

Renginio organizatoriai -- Kristijono Donelaičio draugija ir Mažosios Lietuvos reikalų taryba.Dievo ir artimo tarnystėje
2022-11-23

Kanauninko Anupro Gauronskio apaštalavimą Karaliaučiaus krašte apžvelgiant (pabaiga)

BRONIUS MAKAUSKAS, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, buvęs Lietuvos Respublikos konsulas Tilžėje

“Aš puikiai žinojau, kam darau šį darbą. Norėjau, noriu ir linkiu, kad tuose Dievo namuose būtų gera. Žmonėms svarbu ne architektūriniai elementai, bet kaip jie jaučiasi įėję vidun. Todėl kreipiuosi į Jus, į parapiją. Čia Jūsų šventovė, čia ir yra Jūsų dalis – ateikite, čia Jūsų namai… Dabar aš suprantu, kad Bažnyčios statyba nesibaigia uždėjus stogą, įrengus ją, sutvarkius aplinką, pašventinus. Tai yra begalybė – eiti tuo Keliu...”, - šiuos žodžius ištarė kunigas Anupras Gauronskas Tilžės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios 2000 m.  šventinimo metu.

O galėjo būti ir kitaip, jeigu ne tas "puikus žinojimas, ką darau". Apie tai tebyloja pats Anupras: "Kai išvyko lietuvis kunigas iš Tilžės, kilo klausimas, kas patarnaus katalikams. Buvo daug norinčių kunigų, nes bažnyčia nauja, ir klebonija yra, ir kur gyventi kunigams. Kalbuosi su vienu jaunu lenku, kuris jau buvo beveik paskirtas į Tilžę. Sakau jam: „Ten gyvena daug lietuvių, išmoki lietuviškai, kad galėtum jiems patarnauti jų kalba“. O jis man sako: „Kai aš ten dirbsiu, tai šv. Mišios bus aukojamos tik rusiškai“. Pagalvojau: rusiškai, o paskui gal ir lenkiškai. Ir paprašiau vyskupo T.Kondrusevičiaus, kad mane skirtų į Tilžę. Vyskupas sutiko, sakė, kad aš turiu pirmenybę pasirinkti, kadangi buvau pirmas katalikų kunigas, kuris pradėjo darbą šiame krašte“.

Skaitykite plačiau...


Kviečiame į Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos (Tilžės) Akto ir „Donelaičio žemė“ sukakčių iškilmingą minėjimą
2022-11-22

Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos (Tilžės) Akto 104-ųjų ir „Donelaičio žemė“ 30-mečio sukakčių iškilmingas minėjimas vyks Vilniaus mokytojų namuose, Vilniaus g. 39, Vilniuje. 2022 m. lapkričio 30 d.. Pradžia 16.00 val..

Jo metu taip pat išklausysime Martyno Mažvydo biografijos tyrimo grupės nario Virginijaus Jocio pranešimą apie Martyno Mažvydo biografijos paieškos eigą, dr. Liucijos Citavičiūtės pranešimą „Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras, jo istorija ir reikšmė lietuvių kultūrai“.

Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius ir žurnalo redaktorius Algis Vaškevičius apžvelgs leidinio „Donelaičio žemė“ 1992-2022 metų istoriją.

„Apskrito stalo“ diskusijose „Tilžės Aktas, Klaipėdos krašto susigrąžinimo 100-metis, švietimas ir lietuviškų vietovardžių vartojimas šiandien“ dalyvaus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis, Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius ir Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas Vytautas Šilas.

Iškilmingo minėjimo baigiamojoje dalyje paskelbsime 2022 metų konkurso nugalėtojus, jiems įteiksime Kristijono Donelaičio medalius „Širdings brolau“.

Minėjimo metu taip pat klausysimės meninės programos, diskutuosime, bendrausime.

Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama.

 

Organizatoriai

Kristijono Donelaičio draugija,

Mažosios Lietuvos reikalų taryba

 Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 1 - 5 / 279

 

Sprendimas: www.arius.lt