Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Kviečiame į parodos atidarymą
2018-10-02

Spalio 19 d., penktadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje bus atidaroma tarptautinė paroda „Kalbos ir literatūros keliais“, kurią parengė Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities istorijos ir meno muziejus, Literatūrinis Jankos Kupalos muziejus (Minskas), A. Mickevičiaus literatūros muziejus (Varšuva), Memorialinių muziejų susivienijimas (Ryga), Literatūrinis A. Puškino muziejus (Vilnius) ir Maironio lietuvių literatūros muziejus (Kaunas).

Per šios parodos atidarymą bus paminėtas ir klasiko Maironio gimtadienis – 156-osios metinės. Renginyje dalyvaus aktorius Petras Venslovas, kanklininkė Jurga Senkutė.

 

Kviečiame apsilankyti.Marijampolės K.Donelaičio draugijos susirinkime – sveikinimai ir artimiausi planai
2018-09-25

Pirmadienio pavakarę po vasaros atostogų buvo surengtas Marijampolės K.Donelaičio draugijos susirinkimas. Jame dalyvavo nemažas būrys draugijos narių, taip pat Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius.

Iš pradžių buvo uždegtos ir padėtos žvakutės prie K.Donelaičio paminklo, o vėliau susirinkimo dalyviai darbą tęsė liuteronų evangelikų bažnyčios patalpose. Čia pirmiausia su garbingu 85-erių metų jubiliejumi buvo pasveikintas inžinierius Vytautas Gaulia, kurio iniciatyva ir buvo įkurta Marijampolės K.Donelaičio draugija. Draugijos pirmininkė Vida Mickuvienė sakė, kad Marijampolės kolegijoje steigti tokią draugiją V.Gaulia įkalbinėjo apie dvejus metus, kol 2010 metais susirinko iniciatyvinė grupė ir draugija buvo įsteigta, o jos pirmininke išrinkta V.Mickuvienė.

Įteikus jubiliatui gėles ir sugiedojus „Ilgiausių metų“, V.Gaulia papasakojo, jog pirmą kartą į Karaliaučiaus kraštą pateko dar 1945 metų kovo pradžioje būdamas paaugliu, kai su kareiviais ten ieškojo karo trofėjų. Antrą kartą ten grįžo jau baigęs inžinerijos studijas tuomečiame Kauno politechnikos institute. Vėliau V.Gaulia daugybę kartų važiavo į šį kraštą lydėdamas turistų grupes ir pasakodamas jo istoriją. Per kelis dešimtmečius jo dėka daugiau kaip tūkstantis Marijampolės, Vilkaviškio ir kitų aplinkinių rajonų žmonių pabuvojo šiame krašte, aplankė K.Donelaičio memorialinį muziejų ir kitas kiekvienam lietuviui brangias vietas.

Skaitykite plačiau...


Punske – Vydūno jubiliejui skirta fotografijų paroda
2018-08-16

Punske, istoriniame pastate šalia bažnyčios Žolinių išvakarėse atidarytos dvi naujos fotografijų parodos. Vienoje iš jų – Punsko istoriją atspindinčios senosios fotografijos, o kita paroda pavadinta „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“. Jos autorė – žurnalistė, fotomenininkė Lilija Valatkienė.

Parodų atidaryme Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas pasidžiaugė, kad senasis miestelio pastatas, kuriame prieš šimtą metų veikė Punsko valsčiaus įstaiga tarnauja naujai paskirčiai, čia rengiamos parodos. Senosiose Punsko fotografijose, kurias pas žmones surinko moksleiviai atspindėta miestelio praeitis, įamžinti vietos žmonės, kurių jau nėra.  Viršaitis džiaugėsi, kad iš 4,5 tūkstančio Punsko gyventojų bent 400 šoka, dainuoja, groja ar vaidina. Koncertą parodų atidarymo proga surengė ir „Tėviškės aidų“ kapela bei dainininkai.

Paroda apie Vydūną surengta įgyvendinant bendrą Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir Punsko valsčiaus projektą, kurį finansavo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa. Pagėgių bibliotekos vadovė Ramutė Vaitkuvienė pasidžiaugė, kad visai neseniai šiai bibliotekai iškilmingai suteiktas Vydūno vardas.

„Mes įsigijome tikrai puikią parodą, kurią galėjome atvežti ir į Punską. Šie metai yra paskelbti Vydūno metais, vyksta labai daug jam skirtų renginių, o L.Valatkienės fotografijos įdomiai pristato ir Vydūną kaip asmenybę, ir vietas, su kuriomis jis buvo susijęs“, - sakė R.Vaitkuvienė.

Savo parodą pristatydama L.Valatkienė sakė, kad jau kovo 22-ąją Pagėgiuose prasidėjo šios parodos kelias po įvairias vietas, supažindinant su Vydūno asmenybe, jo darbais.

Skaitykite plačiau...


"Donelaičio žemę" skaito ir ministerijos kancleris
2018-08-13

Praėjusį savaitgalį Šventojoje baigėsi penktoji Karaliaučiaus krašto vaikų kūrybinio jaunimo stovykla "Palikimas V", kurioje dalyvavo 20 vaikų iš Rusijos Federacijos, lankančių lietuvių kalbos pamokas. 11 dienų vykusios stovyklos metu 14-17 metų vaikai ir paugliai ne tik poilsiavo, sportavo, keliavo, bendravo, bet ir kartu su specialistais sukūrė 18 minučių animacinį filmą "Vydūnas. Vaikystės varpų gaudesys", kurio premjera įvyko stovyklos uždarymo renginyje. Stovyklos uždaryme kartu su kitais garbiais svečiais dalyvavo ir Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas, kuris sakė skaitantis "Donelaičio žemės" žurnalą ir negailėjo jam gerų žodžių. Plačiau apie šią stovyklą ir naująjį filmą bus rašoma rugsėjo mėnesio "Donelaičio žemės" numeryje.  

"Donelaičio žemės" informacijaSkaitytojams - naujas „Donelaičio žemės“ numeris
2018-07-31

Skaitytojų dėmesio jau laukia naujas, antrasis šių metų "Donelaičio žemės" žurnalo numeris. Jis prasideda pasakojimu apie Seimo rūmuose surengtą K.Donelaičio draugijos narių susirinkimą ir jo metu priimtus sprendimus.

Skaitytojai naujajame žurnalo numeryje ras pasakojimą apie dar vieną K.Donelaičio medalio „Širdings brolau“ laureatę, Tilžės (Sovetsko) muziejaus direktore Anželika Špiliova, pavadintą „Žinoti ir gerbti kitų šalių kultūrą yra būtina“. Jame A.Špiliova atsako į klausimus apie muziejaus įkūrimo istoriją, jo lankytojus, taip pat apie Vydūno, K.Donelaičio ir kitų šio krašto lietuvių įamžinimą. Tena tik apgailestauti, kad birželio pabaigoje Sovetsko miesto taryba nutarė likviduoti šį muziejų kaip juridinį asmenį, o jo direktorė neteko darbo.

Kitas rašinys - apie Tolminkiemyje surengtą Karaliaučiaus srities vaikų literatūros ir muzikos šventę „Svečiuose pas Donelaitį“. Tradicinėje šventėje šiemet dalyvavo daugiau kaip šimtas vietos jaunųjų atlikėjų, o pirmą kartą Tolminkiemyje apsilankė ir dvi ypatingos viešnios – tai K.Donelaičio „Metų“ vertėja į ispanų kalbą Carmen Caro Dugo ir „Metų“ vertėja į prancūzų kalbą Karolina Masiulytė-Paliulienė. Abi vertėjos su žurnalo skaitytojais pasidalino savo įspūdžiais, ką joms reiškė šis apsilankymas toje vietoje, kur ir gimė „Metai“.

Gintaras Skamaročius žurnale rašo apie Karaliaučiuje atidarytą parodą „Kalbos ir literatūros keliu“, kuri taip pat bus eksponuojama ir Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune bei A.Puškino muziejuje Vilniuje šių metų rudenį. Šioje kilnojamoje parodoje pristatomos šešios iškilios asmenybės – Kristijonas Donelaitis, Maironis, Janis Rainis, Janka Kupala, Aleksandras Puškinas ir Adomas Mickevičius.

Jungtinių Amerikos Valstijų K.Donelaičio lituanistinės mokyklos mokytoja Živilė Užkuronienė rašo apie Ožkabaliuose, Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne pasodintą šios mokyklos ąžuoliuką, o docentas Aleksandras Loginovas pasakoja apie K.Donelaitį kaip apie metrologą.

Skaitykite plačiau...


Pirmas lapas Ankstesnis lapas Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 6 - 10 / 214

 

Sprendimas: www.arius.lt