Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Ruošiamės paminėti K.Donelaičio draugijos įkūrimo 100-metį
2021-04-16

Kristijono Donelaičio („Duonelaičio") draugija 1921 metų rugsėjo 13 dieną buvo įkurta Klaipėdoje siekiant sustiprinti krašto lietuviškos tapatybės, kultūros ir švietimo aplinką, ruošti dirvą susijungimui su Lietuva – jis sėkmingai įvyko 1923 m. 

K.Donelaičio draugija atkurta Vilniuje 1992 metų kovo 14 dieną.

Kviečiu Mažosios Lietuvos reikalų tarybos, Vydūno draugijos ir kitų su Mažąja Lietuva susijusių organizacijų vadovus ir narius, o taip pat aktyvius visuomenininkus bendradarbiauti paminint Kristijono Donelaičio draugijos įkūrimo Klaipėdoje 100-metį, kartu įprasminti mūsų draugiją ir kitą lietuvišką veiklą, Klaipėdos krašte kūrusius bei jį puoselėjusius žmones, įvykius, kūrinius.

Dėl draugijos 100-mečio paminėjimo turime savo draugijos narių pirminę nuomonę, jau esame parengę bei pateikę vieną iš nedidelės apimties projektų „100 metų su Donelaičio vardu - jungtinei Lietuvai“, bet gerokai svarbiau turėti platesnę jungtinę nuomonę, naujomis mintimis papildytą ankstesniąją, todėl prašau pagalvoti ir per artimiausią mėnesį pateikti savo pasiūlymus dėl jubiliejinės sukakties paminėjimo.

Ką šiomis progomis galėtume ir privalėtume padaryti mes patys, kaip visuomenininkai Klaipėdoje, jos krašte, visoje Mažojoje Lietuvoje ir ne tik? Ką galėtų ir turėtų padaryti mūsų atstovaujamos įstaigos ir organizacijos?

Jau parengtu projektu „100 metų su Donelaičio vardu - jungtinei Lietuvai“ numatome:

1.Klaipėdoje surengti 1 dienos konferenciją "Donelaičio draugija - jungtinei Lietuvai", vyksiančią salėje (pagal galimybes kviestiniai pranešėjai ir svečiai salėje - įvertinant karantino aplinkybes), o taip pat nuotoliniu būdu. Pranešėjai ir dalyviai iš Lietuvos, Karaliaučiaus krašto, Suvalkų krašto,  JAV, Kanados, Australijos ir kitų šalių – ypač kviesime lietuvius išeivius iš Klaipėdos krašto) - 2021 m. rugsėjo mėn. (kitą dieną dalyviams ir visiems besidomintiems planuotume surengti ekskursiją nauju turistiniu maršrutu „Šimtmečių Klaipėdos lietuviškais keliais“, menančiu svarbiausius lietuvišką veiklą kūrusius bei puoselėjusius Klaipėdos miesto ir viso krašto žmones, įvykius, kūrinius);

2.parengti bei viešoje erdvėje paskelbti konferencijos vaizdo įrašą ir jos santrauką;

3.parengti dokumentinį filmą "Donelaičio draugija - jungtinei Lietuvai", jame pristatant XX a. aktyviausius Klaipėdos krašto (Mažosios Lietuvos šiaurinės dalies) lietuvius (tarp jų ir "Duonelaičio" draugijos iniciatorių Gustavą Juozupaitį), skatinusius lietuviškos kultūros ir tapatybės išsaugojimą germanizavimo aplinkoje, Tilžės Akto 1918 m. pasirašymą ir jo nuostatų - jungimosi su Lietuva įgyvendinimą;

4.parengti ir viešoje erdvėje paskelbti elektroninį leidinį "Donelaičio draugija - jungtinei Lietuvai" lietuvių kalba bei jo santraukas anglų ir rusų kalbomis. Į pdf formato e.leidinį taip pat bus įkelta nuoroda į dokumentinį filmą, konferencijos vaizdo įrašą, jo santrauką, turizmo maršrutas;

5.Parengti ir pristatyti naują turistinį maršrutą „Šimtmečių Klaipėdos lietuviškais keliais“;

6.pagaminti ir įteikti plaketes (100 vnt.) su įrašais kaip padėkos ir įvertinimo ženklus.

Skaitykite plačiau...


„Donelaičio žemės“ žurnalo leidyba nenutrūko ir 2021 metais
2021-04-14

Pirmajame šių metų „Donelaičio žemės“ žurnalo numeryje skaitytojai ras Kristijono Donelaičio draugijos pirmininko Gintaro Skamaročiaus laišką skaitytojams. Jame informuojama, kad Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo parama žurnalo „Donelaičio žemė“ leidybai ir susijusiai veiklai nuolat mažėjo, o 2021 metams, kai K.Donelaičio draugija mini savo įkūrimo 100-metį, fondas paramos visai neskyrė.

Tam, kad ir toliau žurnalas būtų leidžiamas, paramos kreiptasi į Marijampolės verslo įmones, asmenis, kitus paramos fondus. Kreipimasis sulaukė atgarsio – žurnalo leidimą parėmė Mantingos labdaros ir paramos fondas (pirmininkas Klemencas Agentas), Marijampolės Rotary klubas (prezidentas Vytautas Lopeta), pora šio klubo narių, taip pat ženkli parama atkeliavo iš Jungtinių Amerikos Valstijų - Vydūno jaunimo fondas (valdybos pirmininkė Vida Brazaitytė) ir Mažosios Lietuvos draugija bei fondas (pirmininkas Valdas Aušra) skyrė paramą, kurios užteks šiemet ir toliau leisti „Donelaičio žemę“.   

Naujajame žurnalo numeryje spausdinamas pokalbis su praėjusių metų K.Donelaičio medalio „Širdings brolau“ laureate, aktyvia K.Donelaičio draugijos Šiaulių skyriaus nare Jolita Doneliene, informuojama apie šių metų sausį paskirtą Liudviko Rėzos premiją archeologei Rimutei Rimantienei. Taip pat žurnale rašoma apie kovo mėnesį surengtą Vydūno gimtadienio ir pirmųjų jo populiarintojo, ilgamečio Vydūno draugijos pirmininko Vaclovo Bagdonavičiaus mirties metinių virtualų paminėjimą.     

Apie Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lemonte surengtą Mažosios Lietuvos bičiulio Vytauto Gocento tapybos darbų parodą „Vydūnas ir Klaipėdos kraštas“ žurnale rašo Mažosios  Lietuvos draugijos ir fondo pirmininkas kun. dr. Valdas Aušra. Žurnale taip pat informuojama, kad neseniai pasirodė jau antrasis naujojo K.Donelaičio „Metų“ vertimo į vokiečių kalbą leidimas ir spausdinamas pokalbis su vertėju, daug sentimentų Lietuvai jaučiančiu kunigu Johanu Gotfrydu Šneideriu.

Ilgametis K.Donelaičio draugijos vadovas Napaleonas Kitkauskas sausio mėnesį šventė garbingą 90 metų sukaktį – apie šią asmenybę žurnale rašo žurnalistas, fotografas Valentinas Juraitis.  Kitas sukaktuvininkas – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, publicistas, poetas Jurgis Zauerveinas prisimenamas minint jo 190-ąsias gimimo metines. Žurnale taip pat baigiamas spausdinti ir dr. Algirdo Matulevičiaus straipsnis „Reformacija ir Martyno Mažvydo 500-osios metinės“.

Skaitykite plačiau...


Paremkite Kristijono Donelaičio draugiją
2021-04-06

Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą 2020 metais jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio dalimi (iki 1,2 procento) galite paremti kurią nors organizaciją, galinčią būti paramos gavėja. Tai puiki galimybė nemokamai suteikti finansinę paramą Kristijono Donelaičio draugijai.

Tam reikia užpildyti ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti nustatytos formos prašymą. Prašymo formos pildymo procesas labai paprastas:

1) Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę;

2) Atidarykite ir užpildykite formą FR0512, nurodydami įmonės kodą. Gavėjo (Kristijono Donelaičio draugijos) identifikacijos numeris (kodas) yra 191359754.

Labai tikimės jūsų paramos.


Vytauto A. Gocento tapybos darbuose - Klaipėdos kraštas
2021-03-23

Nuo kovo 4 d. iki balandžio 2 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje veikia Vytauto A. Gocento tapybos paroda ,,Klaipėdos kraštas: etiudai, peizažai”. Vytautas A. Gocentas savo kūrybą skiria Klaipėdos kraštui. Jis sako, jeigu yra tėviškės rašytojas (vok. k. – Heimatdichter), yra ir tėviškės tapytojas. Iš tėvų paveldėjęs meilę ir pagarbą krašto žmonėms svajonėmis ir mintimis liko ištikimas gimtajam kraštui. Prisipažįsta, kad begalinį tėviškės ilgesį užpildo dailės studijos, kita kūryba ir dosniai atlygina atradimais, eilėmis, rašiniais bei piešiniais, kurie apsigyvena straipsniuose, knygose, pranešimuose ar parodose.
 
V. Gocentas gimė ir augo Klaipėdoje, o nuo 1971 metų, kai atvyko stoti į universitetą, taip ir liko Vilniuje. Studijavo ekonomiką, įgijo socialinių mokslų išsilavinimą. Dirbo Finansų ministerijoje, Spaudos komitete, Bibliotekų kolektoriuje, o dabar – Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Aktyviai dalyvauja įvairių visuomeninių ir kultūrinių draugijų veikloje. 
Skaitykite plačiau...


Kviečiame į virtualų minėjimą
2021-03-17

Kovo 22-ąją - 153-osios Vydūno gimimo metinės. Vydūno draugijos valdyba kviečia į virtualų Vydūno gimtadienio ir ilgamečio draugijos vadovo Vaclovo Bagdonavičiaus mirties metinių paminėjimą, kuris rengiamas š. m. kovo 22 d. 18.30 val. ZOOM platformoje.   
 
 
 
 
Prisijungimo nuoroda: https://zoom.us/j/99213695244?pwd=UG04UE9jS25WK3BVMkJTLzFHeFNFQT09

Meeting ID: 992 1369 5244
Passcode: 423844
 
Kviečiame paminėti šias sukaktis kartu.
 


Pirmas lapas Ankstesnis lapas Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 6 - 10 / 271

 

Sprendimas: www.arius.lt