Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

DĖL MAŽOSIOS LIETUVOS (SKALUVOS) HERALDIKOS IR LIETUVIŠKO PAVELDO IŠSAUGOJIMO
2023-04-04

Šiuo metu vyksta diskusijos dėl vieno iš Lietuvos regionų herbo. Jis įvardinamas įvairiais pavadinimais, dažnokai - „Etnografiniu Mažosios Lietuvos regionu“.

Mažosios Lietuvos šiaurinėje dalyje esančių dabartinių Klaipėdos miesto, Klaipėdos ir Šilutės rajonų bei kitų savivaldybių atstovai šiose „Etnografinio Mažosios Lietuvos regiono“ herbo diskusijose pagrindinį dėmesį sutelkę į dalies asmenų nuomonę ir siūlomo herbo dedamąsias. Paprastai tariant, tarsi yra svarbiausias klausimas - briedis - bus ar ne?

Antrasis senesnis karštas klausimas – kiek bus leista perrašinėti ir klastoti istoriją, tarsi nematyti buvusiųjų krašto okupantų ir vokietinimo bei jų ir jų samdinių antilietuviškos veiklos, siekiant įtikti menamai pageidautiniems galimų investuotojų, turistų ir šios idealogijos propaguotojų įnoriams.

Ne paslaptis, kad esant menkam valstybiniam finansavimui ir valstybinio mąstymo politikos kontrolei, dalis „istorikų“ atvirai reiškia antilietuviškas ar nedraugiškas nuostatas, nors gauna Lietuvos biudžetinį finansavimą. Apmaudu, kad jų nuostatos, neįsigilinus į potekstes priimamos tarsi nešališkos laisvose diskusijose.

Baimei yra pagrindo, nes paties Mažosios Lietuvos (Tilžės) Akto žeminimo, mėmelinės propagandos XXI a. ir panašių pozicijų nuolat girdima ne tik iš mėgėjų, bet ir iš valstybės ar savivaldos biudžetų lėšas gaunančių tarnautojų, tame tarpe šiuos klausimus bandančiomis kuruoti institucijose.

Skaitykite plačiau...


Išrinktas naujas Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas
2023-03-26

Šią savaitę Vilniuje surengtas Mažosios Lietuvos Reikalų Tarybos (MLRT) ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Ši visuomeninė organizacija buvo įsteigta 1989 m. gruodžio mėn. Vilniuje iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 1989 m. rugsėjo mėn. įkurtos Mažosios Lietuvos genocido ir kultūros klausimų komisijos.

Iš pradžių ji veikė prie Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos, nuo 1992 m. – prie Lietuvos Respublikos Seimo, o nuo 1993 m. birželio mėnesio kaip savarankiška organizacija, kuri rūpinasi  Mažosios Lietuvos lietuvių baltų kultūros paveldo išsaugojimu, lietuvių raštijos, kultūros, istorijos ir visuomenės veikėjų atminimo įamžinimu, Karaliaučiaus  krašto  lietuvių tautiniais, kultūros, dvasiniais, švietimo poreikiais.

Skaitykite plačiau...


Iš Kalvarijos krašto – į didžiules diplomatijos aukštumas
2023-03-17

Savo svetainėje šiemet sieksime pristatyti išskirtines, kartais jau primirštas, bet labai daug Lietuvai ir lietuvybei už jos ribų nusipelniusias asmenybes, kurios yra kilusios iš Sūduvos krašto. Viena tokių – mažai kam žinoma, Brazavo kaime netoli Kalvarijos gimusi Magdalena Avietėnaitė, kurios 130-osios gimimo metinės neseniai minėtos.    

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune iki balandžio 16-osios veikia ypatinga paroda, pavadinta „Šviesa pro stiklo lubas: Magdalena Avietėnaitė (1892–1984) – tarpukario valstybės įvaizdžio kūrėja“. Tokiu būdu pagaliau prisiminta ir deramai paminėta išskirtinė asmenybė, moteris, kuri gimė Lietuvoje, išvyko gyventi į Jungtines Amerikos Valstijas, vėl sugrįžo į gimtinę ir pasiekė neįtikėtinų aukštumų, tapo Niujorko miesto garbės piliete, o prasidėjus Lietuvos okupacijai vėl išvyko į JAV ir ten su Lietuva širdyje gyveno iki mirties.

 

Skaitykite plačiau...


Tikimės jūsų paramos Kristijono Donelaičio draugijai
2023-03-16

Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą 2022 metais jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio dalimi (iki 1,2 procento) galite paremti kurią nors organizaciją, galinčią būti paramos gavėja. Tai puiki galimybė nemokamai suteikti finansinę paramą Kristijono Donelaičio draugijai.

Tam reikia užpildyti ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti nustatytos formos prašymą. Prašymo formos pildymo procesas labai paprastas:

1) Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę;

2) Atidarykite ir užpildykite formą FR0512, nurodydami įmonės kodą. Gavėjo (Kristijono Donelaičio draugijos) identifikacijos numeris (kodas) yra 191359754.

Labai tikimės jūsų paramos.

Skaitykite plačiau...


K. Donelaičio draugija įgyvendina projektą “Karaliaučiaus kraštas ir kultūra – tarp istorijos ir tapatybės”
2023-03-15

Informuojame mūsų svetainės skaitytojus, kad šiems metams Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas pagal internetinės žiniasklaidos programą skyrė asociacijai Kristijono Donelaičio draugija 12500 eurų paramą projekto “Karaliaučiaus kraštas ir kultūra – tarp istorijos ir tapatybės” įgyvendinimui.

Svarbiausi šio projekto tikslai - skatinti Lietuvos ir už jos ribų, ypač Karaliaučiaus krašto (Mažosios Lietuvos) lietuvių bendruomenių bendravimą, tautinį tapatumą, stiprinti lietuvybę, jos vertybių sklaidą, taip pat stiprinti lietuvių kultūros ir atminties paveldo puoselėjimą bei sklaidą, lietuvišką švietimą, gerinti Lietuvos ir lietuvių įvaizdį, subalansuotą tarptautinį bendradarbiavimą, kultūrinius ir turizmo mainus abipus sienos. Kartu siekiama stiprinti demokratinius procesus, pabrėžti regioninės kultūros vaidmenį, gerinti kultūros prieinamumo bei sklaidos sąlygas.

Skaitykite plačiau...


Pirmas lapas Ankstesnis lapas Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 6 - 10 / 281

 

Sprendimas: www.arius.lt