Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Išleistas trečiasis šių metų „Donelaičio žemės“ numeris
2017-10-03

Išleidome naują, trečiąjį šių metų "Donelaičio žemės" žurnalo numerį. Jis pradedamas trumpomis naujienomis apie 2014-2020 metų Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos atidarymo konferenciją, surengtą Rūsiuose (Svetlogorske). Taip pat rašoma apie naujo gubernatoriaus rinkimus Karaliaučiaus srityje bei apie tai, kad Stalupėnų (Nesterovo) mieste atsirado nuorodos rusų ir anglų kalbomis į K.Donelaičio muziejų Tolminkiemyje.

Marijampolės K.Donelaičio draugijos pirmininkė Vida Mickuvienė žurnale prisimena draugijos įkūrimą ir pasakoja apie svarbiausius per septynerius metus nuveiktus darbus, o Aleksejus Bartnikas rašo apie jau ketvirtąją vaikų kūrybinę stovyklą „Palikimas-4“ Šventojoje, kur dalyvavo dvidešimt Karaliaučiaus srities moksleivių, dauguma lankančių lietuvių kalbos bei etninės kultūros užsiėmimus.

Šiame krašte, Kraupiško vidurinėje mokykloje dirbanti mokytoja Emilija Algaudė Bukontienė pasakoja apie mokytojų vasaros seminarą „Gimtasis žodis-kaip tautinio tapatumo išsaugojimo prioritetas“, vykusį Druskininkuose, taip pat rašo apie ekskursiją po pamario kraštą, kuri buvo skirta geriau susipažinti su Vydūno gyvenimu ir kūryba.

Skaitykite plačiau...


Pagerbta ilgametė Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Izo­li­na Na­ta­li­ja Lin­gie­nė
2017-09-18

Aš­tuo­nias­de­šim­tą­jį ju­bi­lie­jų neseniai paminėjusi ilgametė Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė, cho­ro „Bi­čiu­liai“ pre­zi­den­tė Izo­li­na Na­ta­li­ja Lin­gie­nė rugsėjo pradžioje su­ren­gė bi­čiu­liš­ką va­ka­rą. Bi­čiu­lys­tė, da­li­ji­ma­sis, tar­nys­tė, ši­lu­ma ir mei­lė ar­ti­mui – šias ju­bi­lia­tės sa­vy­bes iš­sky­rė svei­kin­to­jai. Nuoširdžiai sveikindami mielą bičiulę su gražia sukaktimi ir dėkodami jai už atsidavimą darbui, siūlome skaitytojams laikraščio "Šiaulių kraštas" straipsnį apie jubiliejinį renginį, vykusį Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. Straipsnį galima skaityti čia:K. Donelaičio muziejus Tolminkiemyje laukia eksponatų: koją kiša teisiniai niuansai
2017-08-07

Lietuvos ir Rusijos Kaliningrado srities kultūros ministerijos kol kas nesutaria, kaip Kristijono Donelaičio muziejui Tolminkiemyje perduoti Lietuvos nacionalinio muziejaus parengtą ekspoziciją. Kol kas neaiškus ir muziejaus infrastruktūros likimas – Donelaičio draugija sako iš Kultūros ministerijos nesulaukianti informacijos, ar ši rems projektą.

Kristijono Donelaičio ekspozicija memorialiniame muziejuje atnaujinta prieš trejus metus, minint lietuvių literatūros klasiko 300 metų gimimo metines. Kaliningrado sritis skyrė lėšų muziejaus fasadui ir vidaus sienoms atnaujinti, sutvarkė stogą bei bokštą. Lietuva žadėjo parengti naują ekspoziciją. Lietuvos nacionalinis muziejus jau atrinko vertybes, kurios 10-čiai metų bus atvežtos į čia. Tarp Tolminkiemio bažnyčiai perduodamų eksponatų – ekspozicinės vitrinos, antikvariniai baldai, skulptūros, kiti meno kūriniai, altorių užtiesalai. Kultūros ministerija tvirtina esą muziejui laikinai saugoti nauja ekspozicija neperduota dėl teisinių ir techninių kliūčių – tai žadama padaryti artimiausiu metu.

Rudenį pagal ES finansuojamą Lietuvos ir Kaliningrado srities bendradarbiavimo programą galima būtų tikėtis gauti milijoną eurų, už kurį būtų tvarkomi muziejaus inžineriniai tinklai, buvusios klebonijos pastatas ar atstatyti našlių namai. Tačiau Donelaičio muziejui reikia rasti partnerį Lietuvoje, kuris drauge teiktų paraišką.
Skaitykite plačiau...


„Donelaičio žemė“ – Lietuvos bibliotekose
2017-07-27

Kristijono Donelaičio draugijos leidžiamas žurnalas „Donelaičio žemė“ pasiekia daug Lietuvos bibliotekų, kur žurnalą gali rasti jo skaitytojai. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, kuris remia žurnalo leidimą, yra užprenumeravęs 250 egzempliorių „Donelaičio žemės“ žurnalo šalies bibliotekoms. Įvairiuose rajonuose ir savivaldybėse žurnalą gauna centrinės ten veikiančios bibliotekos bei keli didžiausi jų filialai.

Marijampolės savivaldybėje žurnalą galima rasti ir skaityti viešojoje P.Kriaučiūno bibliotekoje, taip pat Draugystės gatvėje esančiame jos filiale bei Igliaukos, Sasnavos ir Liudvinavo bibliotekose. Vilkaviškio, Šakių rajonų, taip pat Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių bibliotekose bei jų didžiausiuose filialuose taip pat galima rasti žurnalą. Kaimyniniame Jurbarko rajone, be viešosios bibliotekos, „Donelaičio žemę“ galima rasti Smalininkų, Skirsnemunės, Veliuonos ir Viešvilės filialuose. Panašiai yra ir kituose rajonuose bei savivaldybėse.

Be to, skaitytojai gali rasti žurnalą K.Donelaičio draugijos skyriuose Marijampolėje, Panevėžyje, Klaipėdoje, Vilniuje ir redakcijoje, kuri yra Marijampolėje, Vytauto g. 28. Kviečiame apsilankyti ir skaityti mūsų žurnalą.

 

Redakcija Naujos knygos sutiktuvės
2017-07-25

Liepos 27 d., ketvirtadienį 18 val. rengiamos žymios  juodkrantiškės, gyvenvietės metraštininkės, Aldonos Balsevičienės knygos „Raganų kalno pasakos“  sutiktuvės.
Leidinio pristatymas vyks Liudviko Rėzos kultūros centro parodų salėje (L. Rėzos g. 8 B, Juodkrantė), jame dalyvaus naujosios knygos autorė ir leidėjai.
 
Šventinę nuotaiką kurs kapela „Kuršininkai”, vadovaujama D. Tregub.
 
Pristatymo metu galėsite įsigyti knygą su nuolaida ir autorės autografu.
 
Rengėjų informacija


Pirmas lapas Ankstesnis lapas Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 11 - 15 / 185

 

Sprendimas: www.arius.lt