Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Kalbos premija lituanistikos, etnokultūros ir lietuvių kalbos mokymo puoselėtojui
2017-12-11

Gruodžio pirmosios vakarą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Didžioji renesansinė menė vos talpino iškilius meno žmones, Seimo narius, politikus, vilniečius ir miesto svečius, atėjusius į Kalbos vakarą, skirtą Lietuvos Tarybai pagerbti ir Valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Kalbos vakaro – dokumentikos spektaklio „Keturių sakinių viršukalnė“ idėja - spektaklio forma perteikti Vilniaus konferencijos ir jos delegatų išrinktos Lietuvos tarybos protokolus bei jos narių dokumentus, kurie buvo skaitomi aktorių aiškinantis istorines įvykių reikšmes ir jų prasmes. Taip pasakojama Nepriklausomybės akto raida, o Vasario 16-oji įvertinama kaip aukštas kalnas, ant kurio užlipę turime atsižvelgti į praeitį ir ateitį (Nepriklausomybės paskelbimo 10-mečio minėjimo komitetas). Spektaklio režisierius Vytenis Pauliukaitis, aktorių bei muzikų komanda ir kūrybos grupė vakaro dalyviams pateikė įdomų dokumentikos sprendimą, kuris sausą protokolinę medžiagą pavertė įdomiu diskusiniu kūriniu, ir į jį tarsi buvome įtraukti ir mes, žiūrovai.

Po meninės dalies Seimo pirmininko pavaduotoja, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkė Irena Degutienė sveikindama renginio dalyvius supažindino su vieningu komisijos sprendimu: 2017-ųjų metų Kalbos premiją skirti  Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkui Aleksui Bartnikui. Jis  buvo paskelbtas keturioliktuoju Kalbos premijos laureatu. Premiją komisija visų balsais nutarė jam skirti už ilgametį lituanistikos, etnokultūros ir lietuvių kalbos mokymo plėtojimą Karaliaučiaus srityje.

Skaitykite plačiau...


Kupiškėnų spektaklis Karaliaučiaus krašte
2017-12-11

Šių metų gruodžio 1 – 3 dienomis Kupiškio kultūros centro Unės Babickaitės teatras (režisierė Nijolė Ratkienė) dalyvavo lietuvių kultūros dienose Karaliaučiaus (Kaliningrado) srityje. Spektaklį ,,Vydūno regėsiai Lietuvai“ (scenarijaus autorė ir  spektaklio režisierė N.Ratkienė)  vaidino Tilžėje (Sovetske) 2000-aisiais metais pastatytoje  Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Spektaklyje vaidina kupiškėnai, pagrindinius  vaidmenis atlieka profesionalūs aktoriai Petras Venslovas ir Laimutis Sėdžius, Vydūno dainas ir giesmes aranžavo ir kanklėmis atlieka muzikos pedagogė Loreta Liaugaudė.

Tilžės lietuviai   šiltai pasitiko atvykusį kolektyvą. Už jaudinantį spektaklį nuoširdžiai dėkojo kunigas Anupras Gauronskis, lietuvių draugijos ,,Birutė“ pirmininkė Danutė Norušaitė. Po spektaklio vyko susitikimas su Tilžės lietuviais, kuriuose gvildenta lietuvybės puoselėjimo tema, kalbėta apie  bendrus galimus kultūros projektus  su Kupiškio teatralais.

Gruodžio antrąją projekto ,,Vydūno regėsiai Lietuvai“ veiklos tęsėsi Karaliaučiaus (Kaliningrado)  mieste. Įtemptoje  dienotvarkėje suspėta pamatyti šio miesto centro architektūrinius paminklus. Ekskursiją po miestą organizavo Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės ekskursijų vadovas Valdas Lukoševičius. Pavakare vietos lietuviai rinkosi į miesto biblioteką, kur kupiškėnai vaidino spektaklį.

Skaitykite plačiau...


Tolminkiemyje griūvant Donelaičio muziejui ministrė reikalauja garantijų iš Rusijos
2017-12-07

Lietuva negali investuoti į rašytojo Kristijono Donelaičio muziejaus sutvarkymą Karaliaučiaus srityje Rusijoje, kol negaus šios šalies garantijų, kad renovavus pastatus jų paskirtis ir savininkai nebus pakeisti, teigia kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

„Mums reikia tarptautinės sutarties, kuri įpareigotų abi puses, kad renovuotas K. Donelaičio muziejus..., kad būtų rastas toks teisinis modelis, kuris garantuotų, jog pastatų paskirtis nepasikeis, savininkai nepasikeis ir bus galima šį pastatą naudoti lietuvybei skatinti ir įamžinti mūsų žymiausius veikėjus tokiu būdu Karaliaučiaus srityje“, – trečiadienį per bendrą Seimo Kultūros bei Švietimo ir mokslo komitetų posėdį sakė ministrė. Ji pareiškė, kad „neturint tokios sutarties iš mirties taško neišjudėsime“. Pasak kultūros ministrės, dėl sutarties su Rusija tarpininkauti turėtų Užsienio reikalų ministerija, kaip atsakingą instituciją ji nurodė ir Vidaus reikalų ministeriją, administruojančią pasienio projektus. Tuo metu šių atstovai tikino, kad pagrindinė klausimo sprendėja vis dėlto turėtų būti Kultūros ministerija.

K. Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius pasakojo, kad Rusijos Karaliaučiaus srityje, Tolminkiemyje (Čistyje Prūdy), įsikūręs vieno iš lietuvių literatūros pradininkų, liuteronų kunigo Kristijono Donelaičio memorialinis muziejus yra prastos fizinės būklės. „2014 metais per ženklųjį 300 metų minėjimo jubiliejų klebonijos pastato byrantis tinkas buvo tik apdažytas, stogas yra netvarkytas jau kelias dešimtis metų. Būna tokių momentų, kai per stipresnį lietų – teko pačiam tuo metu lankytis muziejuje – vanduo bėga tiesiog ant eksponatų“, – per komiteto posėdį sakė G. Skamaročius. Anot jo, stogą būtina skubiai remontuoti, o Lietuvos institucijos vis nesutaria, kas tuo turi rūpintis.

Skaitykite plačiau...


Paminėta Mažosios Lietuvos diena ir įteikti K.Donelaičio medaliai „Širdings brolau“
2017-12-05

Lapkričio 30-ąją Vilniuje, Lietuvos rašytojų sąjungos klubo salėje buvo surengta vakaronė, skirta Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos (Tilžės) akto pasirašymo 99-osioms metinėms paminėti. Renginio pradžioje vedėjos, Marijampolės K.Donelaičio draugijos vadovės Vidos Mickuvienės pristatytas K.Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius pasveikino visus susirinkusius ir žodį pagrindiniam pranešimui suteikė istorikui, enciklopedininkui daktarui Algirdui Matulevičiui.

Žinomas Mažosios Lietuvos tyrinėtojas dr. A.Matulevičius  smulkiai aptarė visas aplinkybes 1918 metais, kai buvo pasirašytas Tilžės aktas išreiškiantis Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos valią. Jis nagrinėjo to meto istorinį kontekstą, prisiminė šio akto signatarus, kalbėjo apie pasirašyto dokumento reikšmę ir Mažajai, ir didžiajai Lietuvai. Gausiai į vakaronę susirinkę klausytojai stebėjosi įdomiomis dr. A.Matulevičiaus surinktomis detalėmis, jo kruopščiai parengtu pranešimu, vaizdingais pavyzdžiais, liudijusiais to meto įvykius.

Ne mažiau įdomus buvo ir lietuvių mitologo, religijotyrininko, praėjusių metų J.Basanavičiaus premijos laureato Dainiaus Razausko-Daukinto pranešimas „Mitiniai vaizdiniai K.Donelaičio „Metuose“. Neseniai autorius išleido solidžią knygą šia tema, ir vakaronės dalyviai galėjo sužinoti, kiek daug įvairių įvaizdžių K.Donelaitis naudojo, kokie įvairiaprasmiai jie buvo. Autorius sugebėjo pažvelgti į „Metus“ netikėtu, įdomiu kampu, pateikė nestandartinį požiūrį. Daugeliui buvo labai įdomūs tyrinėtojo pastebėjimai, kokią reikšmę „Metuose“ turi ne kartą minimi tokie vaizdiniai kaip gyvsidabris ar vėjas su rankomis. Išklausę pranešimą, renginio dalyviai kalbėjo apie tai, kad norės šia tema pasidomėti plačiau ir ieškos naujosios autoriaus knygos.

„Iš pradžių tai turėjo būti tik straipsnis, bet kai pradėjau gilintis, pamačiau, kad medžiagos labai daug ir išėjo apie 300 puslapių knygą, nors ją dar galima buvo pildyti ir pildyti, nes „Metai“ yra išties ypatingas, daugiaprasmis kūrinys“, - kalbėjo D.Razauskas – Daukintas.

Skaitykite plačiau...


Kviečiame į vakaronę Mažosios Lietuvos dienai paminėti
2017-11-20

2017 m. lapkričio 30 d. 17.30 val. kviečiame į vakaronę Mažosios Lietuvos dienai paminėti, kuri vyks Vilniuje, Lietuvos rašytojų klubo salėje ( K. Sirvydo g. 6).

Vakaronės metu paminėsime Mažosios Lietuvos dieną / Tilžės akto 99-ąsias metines, rašytojas, J.Basanavičiaus premijos laureatas  Dainius Razauskas – Daukintas supažindins su lietuvių mitiniais vaizdiniais K.Donelaičio „Metuose“, taip pat paminėsime laikraščio / žurnalo "Donelaičio žemė" 25-ąsias metines ir įteiksime šių metų Kristijono Donelaičio medalius "Širdings brolau" bei klausysimės Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokinių koncerto. Vakaronės rengėjas – K.Donelaičio draugija kviečia visus aktyviai dalyvauti šiame renginyje. Pirmas lapas Ankstesnis lapas Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 11 - 15 / 196

 

Sprendimas: www.arius.lt