Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Kviečiame teikti pasiūlymus apdovanojimams K. Donelaičio medaliu "Širdings brolau..."
2021-10-30

Kristijono Donelaičio draugija, bendradarbiaudama su Lietuvos rašytojų sąjunga bei Kultūros ministerija, šiemet vėl kviečia teikti kandidatūras apdovanojimams Kristijono Donelaičio medaliu „Širdings brolau“. Nuo 2014 m. teikiamo apdovanojimo  devizas „Širdings brolau“ yra kreipinys iš Kristijono Donelaičio 1777 m. birželio 10 d. lietuviško laiško Johanui Gotfrydui Jordanui.
 
Kristijono Donelaičio atminimo medalis „Širdings brolau“ (toliau – medalis) skirtas skatinti Kristijono Donelaičio asmenybės, jo kūrybos, lietuvių kultūros palikimo nagrinėjimą, jo įamžinimą, Lietuvos ir Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities bendradarbiavimą kultūros ir/ar švietimo srityje.
 
Apdovanojimas Kristijono Donelaičio atminimo medaliu „Širdings brolau“ vyksta pagal patvirtintus nuostatus, nugalėtojus atrinks 7 asmenų komisija. Šiemet ir vėl numatyta šiuo medaliu apdovanoti 2-3 asmenis. 
 
Praėjusiais metais šiuo medaliu buvo apdovanota kultūros istorikė, docentė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Ingė Lukšaitė už ilgametį Mato Pretorijaus kūrybos ir asmenybės nagrinėjimą bei populiarinimą, mokslinius darbus, kūrybą, straipsnius spaudoje, bendradarbiavimą ir informacijos teikimą žurnalui "Donelaičio žemė" bei kitiems leidiniams.
Antrasis K. Donelaičio medalis „Širdins brolau“ komisijos sprendimu pernai atiteko Rūtai Daujotaitei - Leonovai už K. Donelaičio, Martyno Liudviko Gedimino Rėzos bei kitų lietuvių rašytojų kūrybos vertimus ir populiarinimą Karaliaučiaus krašte, savosios kūrybą, Mažosios Lietuvos istorinio paveldo ir lietuvių kalbos puoselėjimą, Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės telkimą, tarptautinio bendradarbiavimo skatinimą. 
Jolita Donėlienė šiuo medaliu apdovanota už ilgametį K. Donelaičio atminties ir aplinkos puoselėjimą, K.Donelaičio draugijos Šiaulių skyriaus veiklos, įskaitant išvykų į Tolminkiemį, Lazdynėlius ir kitas Karaliaučiaus krašto atmintinas vietoves bei jose vykusių talkų ir kitų renginių organizavimą, kultūrinę veiklą ir gerumo akcijas Šiaulių krašte. 
Skaitykite plačiau...


Kviečiame į tarptautinę konferenciją - skaitymus
2021-10-19

Spalio 27 dieną 12 valandą kviečiame į Marijampolės K.Donelaičio draugijos rengiamą tarptautinę konferenciją - skaitymus "Tolminkiemis - Lietuva, Marijampolė - šimtmečių iššūkiai". Renginyje bus pagerbtas K.Donelaitis prie jo paminklo ir evangelikų-liuteronų bažnyčioje, o vėliau, 13.30 val. Marijampolės savivaldybės posėdžių sąlėje bus galima pasiklausyti sveikinimo žodžių, literatūrinės-muzikinės įžangos "Metai su K.Donelaičiu", įdomius pranešimus skaitys K.Donelaičio gyvenimo ir kūrybos tyrinėtojas Vaidas Šeferis, dirbantis Čekijos Brno miesto universitete, taip pat  "Metų" vertėja į ispanų kalbą Carmen Caro Dugo. Bus galimybė dalyvauti diskusijoje, pasiklausyti Marijampolės kultūros centro apeiginio dainavimo ansamblio "Dijūta" atliekamų dainų. 

Primename, kad įėjimas į renginį - su Galimybių pasu, būtina laikytis visų saugumo reikalavimų.

Organizatoriai    Pasirodė naujas „Donelaičio žemės“ žurnalo numeris
2021-10-07

Naujajame, šių metų rudens „Donelaičio žemės“ žurnalo numeryje nemažai dėmesio skirta rugsėjo mėnesį Klaipėdoje paminėtam Kristijono Donelaičio draugijos įsteigimo 100-mečiui. Dar viena svarbi sukaktis – neseniai sukako 100 metų nuo Lietuvos generalinio konsulato Karaliaučiuje (Kaliningrade) įsteigimo – šiai sukakčiai paminėti skirta istorinė konsulato veiklos apžvalga, taip pat žurnale rasite pokalbį su dabartine Lietuvos generaline konsule Karaliaučiuje Aušra Černevičiene.

Leidinyje rašoma apie apie įdomią ir vertingą konferenciją, vykusią Rambyno regioninio parko lankytojų centre ir skirtą Mažajai Lietuvai – jame perskaityta daug įdomių pranešimų, surengta leidinių paroda, buvo pristatytas jau antrasis šiemet išleistas Rambyno regioninio parko direkcijos leidinys visuomenei „Rambynas“ - tai jau 30-asis laikraščio numeris, o pirmasis dienos šviesą išvydo 2007 metų kovą. Konferencijos meninėje dalyje dalyvavo Kauno folkloro klubas „Liktužė“, Vilniaus mokytojų namų Žemaičių folkloro ansamblis „Tyklė“, giedotojų grupė „Kadujo“, svečiai iš Tilžės – Vydūno lietuvių draugijos ansamblis “Birutė”. Marijampolės K.Donelaičio draugijos pirmininkė Vida Mickuvienė renginyje skaitė ištraukas iš Justino Marcinkevičiaus poemos “Mažvydas”.

Žurnalas supažindina su dar viena K.Donelaičio medalio „Širdings brolau“ nominante – pernai už Kristijono Donelaičio, Martyno Liudviko Gedimino Rėzos bei kitų lietuvių rašytojų kūrybos vertimus ir populiarinimą Karaliaučiaus krašte, savosios kūrybą, Mažosios Lietuvos istorinio paveldo ir lietuvių kalbos puoselėjimą, Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės telkimą, tarptautinio bendradarbiavimo skatinimą juo buvo apdovanota rašytoja, vertėja, visuomenininkė Rūta Daujotaitė – Leonova.

Skaitytojai naujausiame žurnalo numeryje ras pasakojimą apie atminimo lentos Tilžės akto signatarui Viktorui Gailiui atidengimo ceremoniją Klaipėdoje, taip pat pristatomas naujas leidinys, kuriame aprašomos visos septynios signatarams ir krašto švietėjams atidengtos lentos uostamiestyje. Žurnale taip pat pasakojama apie Mažosios Lietuvos muzikos instrumentų parodą Klaipėdoje, apie Vilniuje vykusias lituanistines studijas mokytojams bei apie folkloro šventę „Pūsk, vėjuži“ Juodkrantėje.

Skaitykite plačiau...


Kviečiame į knygos apie Martyną Jankų sutiktuves
2021-08-30

Maloniai kviečiame į akad. Domo Kauno monografijos „Martynas Jankus: tautos vienytojas ir lietuvių spaudos kūrėjas“ sutiktuves. Renginys vyks 2021 m. rugsėjo 9 d. (ketvirtadienį) 16 val. Lietuvos mokslų  akademijos didžiojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius).
Dalyvaus prof. dr. ROMA BONČKUTĖ (Klaipėdos universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), prof. dr. AUŠRA NAVICKIENĖ (Vilniaus universitetas), doc. dr. SILVA POCYTĖ (Klaipėdos  universitetas), 
monografijos autorius akad. DOMAS KAUNAS (Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija).
Monografija parengta pagal Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto vykdytą mokslo temą „Dokumentinių medijų kaita ir raiškos“, tyrimą ir leidimą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Valstybinę  lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą, išleido Vilniaus universiteto leidykla.
Renginys vyks Vyriausybės nustatyta tvarka laikantis saugumo reikalavimų.

Rengėjų informacija
 

 K. Donelaičio draugijos įkūrimo 100-mečio minėjimas
2021-08-30

Maloniai kviečiame dalyvauti K. Donelaičio draugijos įkūrimo 100-mečiui paminėti skirtoje konferencijoje "Donelaičio draugija - jungtinei Lietuvai", kuri 2021 m. rugsėjo 10 d., nuo 13 val. vyks Klaipėdoje, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Pilies muziejaus konferencijų salėje, Priešpilio g. 2) ir nuotoliniu būdu. 
Primename, kad Kristijono Donelaičio („Duonelaičio") draugija 1921 metų rugsėjo 13 dieną buvo įkurta Klaipėdoje siekiant sustiprinti krašto lietuviškos tapatybės, kultūros ir švietimo aplinką, ruošti dirvą susijungimui su Lietuva – jis sėkmingai įvyko 1923 m. K. Donelaičio draugija atkurta Vilniuje 1992 metų kovo 14 dieną.
Šimtmečio minėjimo metu išklausysime pranešimus apie draugijos įkūrimą ir veiklą, apskrito stalo diskusijas, pasirengimą 1923 m. sukilimo (Klaipėdos krašto susigrąžinimo) šimtmečio minėjimui, klausysimės meninės programos, susipažinsime su Mažosios Lietuvos (Tilžės Akto) signatarų įamžinimo istorijomis Klaipėdoje bei laikraščių ir žurnalų „Donelaičio žemė” leidyba nuo 1992 m. (paroda). 
Būtume dėkingi už Jūsų dalyvavimo konferencijoje išankstinį patvirtinimą el.paštu draugija@donelaitis.info.
 
Išankstinė renginio programa (ji bus papildyta):

13.00 Gėlių padėjimas prie Kristijono Donelaičio paminklo Klaipėdoje (K.Donelaičio gatvėje, prie namo Nr.1)

13.10 Gėlių padėjimas prie paminklo Vieningai Lietuvai (Danės gatvėje, prie namo Nr.19)

13.00 Registracija į konferenciją "Donelaičio draugija - jungtinei Lietuvai" Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Pilies muziejaus konferencijų salėje, Priešpilio g. 2)

13.30 Sveikinimo žodis

13.40 „Kristijono Donelaičio draugija 1921-2021“, Gintaras Skamaročius, Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas

13.50 „Kultūros politikos, lietuviškos tapatybės ir ekonominių interesų balansas Mažojoje Lietuvoje, Klaipėdos krašte“, įžanginiai istoriko, politiko ir kultūros ekspertų pranešimai bei apskrito stalo diskusijos 

15.20 Konferencijos apibendrinimai, padėkos

15.30 Šimtmečio aptarimas draugiškoje, kavos ir arbatos aplinkoje 

Draugijos pirmininkas 
Gintaras  Skamaročius
 
 
Renginį remia Jungtinėse Amerikose Valstijose veikiantis Lietuvių fondas
 


Pirmas lapas Ankstesnis lapas Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 11 - 15 / 286

 

Sprendimas: www.arius.lt