Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Siekė Mažąją Lietuvą sujungti su Didžiąja į vieną valstybę
2022-12-29

Kultūros ir politikos veikėjas, verslininkas, Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos (Tilžės) Akto signataras Jurgis Lėbartas gimė 1879 m. kovo 20 d. Gargžduose.

Jis 1911 m. įsteigė ir su kitais vadovavo lietuviškos spaudos kooperatyvui, vėliau bendrovei „Lituania“. Buvo šios draugijos leidinio „Apžvalga“ dalininkas. 1915 m. parengė ir išleido iliustruotą elementorių „Lietuviškų kūdikių knygelė“, kuris buvo skirtas mokyti vaikus lietuvių kalbos namuose. Dėl lietuviškos veiklos vokiečių ir prancūzų valdžios persekiotas (suimtas, tardytas).

1922 metų pabaigoje, įsteigus Mažosios Lietuvos Gelbėjimo komitetą, vienintelis J.Lėbartas pasirašė atsišaukimą, kuriame pasisakoma prieš „Freištatą“. Jis pasirašė ir Šilutėje išleistą 1923 m. sausio mėn. 9 d. Klaipėdos krašto sukilėlių manifestą bei 1923 m. sausio 19 d. Šilutės deklaraciją, kurioje skelbiama, kad Klaipėdos kraštas autonomijos teisėmis susijungia su Lietuva.

1925 m. paskirtas Šilutės apskrities viršininku. 1926 m., išrinkus pirmą Klaipėdos krašto Seimelį, buvo paskirtas Direktorijos pirmininku. 1934 m. ėjo Klaipėdos vyr. burmistro pareigas.

Skaitykite plačiau...


Vytautas Šilas: „Malonu, kad mano veikla pripažįstama ir vertinama“
2022-12-29

Minint Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos (Tilžės) Akto pasirašymo 100-ąsias metines, lapkričio 30-ąją, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas Vytautas Povilas Šilas buvo apdovanotas K.Donelaičio medaliu „Širdings brolau“ už ilgametį Mažosios Lietuvos tyrinėjimą, renginių organizavimą, istorinės atminties saugojimą, knygų ir kitų renginių rengimą bei bendraautorystę rengiant leidinius ir straipsnius Mažosios Lietuvos temomis. Siūlome skaitytojams pokalbį su V.P.Šilu.

-Esate inžinierius, baigėte fizikos mokslus Vilniaus universitete. Kaip atsitiko, kad susidomėjote Mažąja Lietuva, jos istorija ir asmenybėmis?   

 

-Baigęs Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, Vilniaus radijo komponentų gamykloje ėmiau dirbti inžinieriaus darbą. Ten susidomėjau sportiniu turizmu, kelionėmis apskritai. 1978 metais, perskaitęs neseniai išėjusius aušrininko, kovotojo už lietuvybę raštus, sudominau Mažąja Lietuva kelis savo bendradarbius. Panorome aplankyti jos pagrindinę dalį – Karaliaučiaus sritį. Tokiai kelionei reikėjo nusimanančio vadovo. Sudaręs beveik 20 istorikų ar literatų sąrašą, ką nors parašiusių apie Mažąją Lietuvą, suskatau vadovo ieškoti. Mūsų ekskursijai vadovauti atsisakė visi – vieni dėl didelio užimtumo, kiti dėl sveikatos ir panašiai. Tuomet suvokiau, kad sovietinei valdžiai Mažoji Lietuva nėra labai pageidautina tema. Kilo mintis rinkti medžiagą ir parengti vadovą po Mažąją Lietuvą. 1981 metais keliasdešimt egzempliorių buvo paskleistas pirmasis 37 puslapių apimties nelegalaus „Vadovo po Mažąją Lietuvą“ variantas.

Skaitykite plačiau...


Abelis Vilis, Paulius Mėgotas ir Pabėtai
2022-09-30

Didžiausias ir vertingiausias prūsų kalbos (tarmės) paminklas yra vadinamasis Enchiridionas, arba M. Liuterio mažasis katekizmas, išleistas Karaliaučiuje 1561 m. ir dar vadinamas trečiuoju prūsų katekizmu. Jis turi 134 puslapius, iš kurių 54 yra prūsiško teksto. Šis leidinys tapo vienu pagrindinių šaltinių prūsų kalbos (tarmės) tyrinėtojams. Apie šį mūsų tautos raštijos paminklą ir jo autorius rašytiniai šaltiniai ganėtinai skurdūs, fragmentiški, kartais prieštaringi. Juose minima, kad šį katekizmą išvertė Pabėtų (dab.rus. Romanovo) klebonas Abelis Vilis (apie 1515 - apie 1575), kuris šiek tiek mokėjo prūsiškai. Jam talkino bažnyčios vertėjas prūsas Paulius Mėgotas.

Mūsų nuomone, kalbą „šiek tiek mokėti“ yra per maža, kad būtų galima būti vertimo autoriumi. Tad P. Mėgotą, mokėjusį lietuvių ir vokiečių kalbas bei vietines tarmes, reikėtų laikyti šio katekizmo (dalies) tekstų vertimo autoriumi, o galbūt ir pačios knygos bendraautoriumi.

Baudžiauninku įvardinamo P. Mėgoto XVI a. deramai įvardinti ir įvertinti neleido tuometiniai luominiai supratimai, tačiau šiandieninėje visuomenėje neturėtime bijoti jo įsirašyti greta pirmųjų mūsų raštijos kūrėjų, o tuo pačiu deramai pasirūpinti su šiomis asmenybėmis susijusiu kultūros paveldu, jo geresniu pažinimu, įprasminimu, galbūt ir juos menančios bažnyčios atstatymu.

Šis katekizmas vertingas ir dėl brūkšnėtųjų savo raidžių, kurių brūkšneliai, kaip nustatyta, žymi ilguosius kirčiuotus balsius, o dvibalsiuose – priegaidžių vietą. Taigi, šis katekizmas yra seniausias šaltinis, kuriame pateikiama baltų žodžių kirčiavimo pavyzdžių.

Skaitykite plačiau...


Edita Barauskienė - rašytoja iš Mažosios Lietuvos
2022-12-28

Rašytoja Edita Barauskienė 2016 m. už istorinį romaną "Tolminkiemio sodininkas" bei kitus istorinius romanus apie Mažosios Lietuvos veikėjus, Mažosios Lietuvos istorinės atminties ir kultūros paveldo puoselėjimą bei istoriką buvo apdovanota K.Donelaičio medaliu „Širdings brolau“. Primename pokalbį su ja.

- Esate baigusi biologijos mokslus tuomečiame Vilniaus pedagoginiame institute, trumpai mokytojavote Šakiuose ir jau 50 metų gyvenate Priekulėje, kur ir gimė visi jūsų grožinės literatūros kūriniai apie Ievą Simonaitytę, Abraomą Kulvietį, Martyną Mažvydą bei Kristijoną Donelaitį. Kaip atsitiko, kad atradote savyje rašytojos talentą?

- Esu gimusi Mažojoje Lietuvoje, čia užaugusi. Sauguose (Šilutės rajone) baigiau vidurinę mokyklą, kurioje dirbo puikūs, savo darbui atsidavę, mokytojai. Taigi, baigusi mokslus, sugrįžau į savo gimtinę, kuri kiekvieną traukia savaip, o be to turėjau vidinių įsipareigojimų rūpintis savo motina, kuri neprieštaravo, kad studijuočiau Vilniuje. Ji suprato, kad turiu didelį norą mokytis. Gal būt, jei būčiau likusi Vilniuje, o tokią galimybę turėjau, šios knygos nebūtų atsiradusios.

Kaip surasti savąjį pašaukimą? Tai sudėtingas klausimas. Kiekvienas savąjį talentą gauna su užgimimu: kas tarnauti, kas pranašauti... Vieni juo pasinaudoja ir skolą grąžina su palūkanomis, o kiti jį užkasa po žeme... Vienas savo pašaukimą išgirsta jaunystėje, o kitas – po ilgų ieškojimų. Treti, neturėdami palankių sąlygų, į savo pašaukimą gali atsiliepti tik tuokart, kai jau yra atlikę savo žemiškus darbus. Gal būt, prie pastarųjų priklausė ir Kristijonas Donelaitis.

Skaitykite plačiau...


Gumbinė – Mažosios Lietuvos kultūrinis ir administracinis centras. II dalis
2022-12-28

Gumbinės senamiesčio bažnyčioje 1672–1708 metais kunigavo Michaelis Merlinas (1641–1708). Tais laikais jis buvo vienas didžiausių lietuvių kalbos autoritetų, nustatinėjęs jos vartojimo taisykles. Turėdamas aukštą teologinį išsilavinimą, dirbęs ir gyvenęs keliose Mažosios Lietuvos vietovėse, jis gerai išmoko lietuvių kalbą.

Polemizuodamas su kitais, kaip taisyklingos, grynos kalbos šaltinį įvertino tautosaką ir svetimybių nepaliestą lietuvių liaudies kalbą, siūlydamas ja domėtis ir vadovautis, leidžiant valdžios ir bažnyčios raštus.

Michaelis Merlinas laikomas lietuvių kalbos norminimo pradininku, vienu iš lietuviškos raštijos kūrėjų, padariusių įtaką Jono Šulco, Pilypo Ruigio, Jokūbo Brodovskio kūriniams.

Senojoje jos bažnyčioje 1714 m. buvo pakrikštytas Kristijonas Donelaitis. Jo gimtinė – Lazdynėlių kaimas yra vos už 5 km į rytus, ji tuo metu priklausė Gumbinės evangelikų parapijai.

Skaitykite plačiau...


Pirmas lapas Ankstesnis lapas Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 11 - 15 / 349

 

Sprendimas: www.arius.lt