Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Mūsų Meka – Donelaičio žemė?
2018-11-12

Ar taip galėtume pasakyti, atsakydami į klausimą, kodėl mes vis einame Poeto keliu? Ne tik nuo jubiliejaus iki jubiliejaus, bet štai nuo 2010-ųjų metų marijampoliečiai metai po metų organizuoja išvykas, talkas, konkursus, parodas, konferencijas, skaitymus. 
 
Nesiimsiu analizuoti ir skaičiuoti visų išvardytų priemonių, o ir tikslas trumpo būsimo renginio anonso yra kitas: pristatyti ir pakviesti  atvykti į konferenciją – Skaitymus, kur pranešimus skaitys iškilios Lietuvos asmenybės, meninę programą atliks žinomi ir mylimi atlikėjai, kur savo patirtimi dalinsis Poeto žemėje dirbantys entuziastai. Bet vieną skaičių norėtųsi paminėti: įvairiose šalies konferencijose perskaityta per 15 pranešimų, pristatančių Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos veiklą, o mūsų organizuotose konferencijose skaitė pranešimus iki 30  mokslininkų, kultūros ir visuomenės veikėjų, mokytojų ir studentų. Pabaigti anonsą norėčiau mokslininko dr. Algirdo Matulevičiaus, Mažosios Lietuvos mylėtojo ir šio krašto enciklopedisto, žodžiais: Žydams švenčiausioji vieta yra Jeruzalė, arabams – Meka, mums, lietuviams, – Donelaičio žemė, ne tik Tolminkiemis, bet ir visa Mažoji Lietuva. 
 
Dėkodama pagrindiniams mūsų rėmėjams, Marijampolės savivaldybei, kviečiu: šiais mūsų miesto, kultūros sostinės metais, susitikime čia – Skaitymuose, skirtuose mūsų kultūrai ir menui.
 
Vida Mickuvienė, 
Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkė
Skaitykite plačiau...


"Šimtus jau metus..."
2018-11-05

Organizatoriai kviečia į renginį "Šimtus jau metus...", skirtą paminėti Reformacijos dienai ir Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos seminaro 300-osioms metinėms. Trečiasis šių metų „Donelaičio žemės“ numeris – pakeliui pas skaitytojus
2018-10-04

Jau šiomis dienomis skaitytojus pasieks naujas, trečiasis šių metų "Donelaičio žemės" žurnalo numeris. Jame rašoma apie neseniai vykusią surengtą Marijampolės K.Donelaičio draugijos susirinkimą, kuriame 85-mečio proga buvo pasveikintas šios draugijos įkūrimo iniciatorius, daug ekskursijų į Karaliaučiaus kraštą lydėjęs marijampolietis inžinierius Vytautas Gaulia, taip pat kalbėta apie nuveiktus darbus ir artimiausius planus.

Skaitytojai naujajame numeryje ras pasakojimą apie vasarą surengtą Karaliaučiaus krašto vaikų šventę „Mes – Lietuvos vaikai“, vykusią Kauno karininkų ramovėje. Dar vienas įdomus vasarą vykęs renginys – jau penktoji Karaliaučiaus krašto lietuvių vaikų kūrybinė stovykla „Palikimas“, vykusi Šventojoje. Jos metu buvo kuriamas filmas apie Vydūną – apie tai taip pat rašoma žurnale.

Čia taip pat rasite pokalbį su du dešimtmečius lietuvių kalbos Karaliaučiaus krašte vaikus mokiusia mokytoja Emilija Algaude Bukontiene, kuri pernai buvo apdovanota K.Donelaičio medaliu „Širdings brolau“... Rašoma ir apie Klaipėdoje vykusias iškilmes, kurių metu atidengta atminimo lenta žymiam mažosios Lietuvos veikėjui dr. Valteriui Didžiui.

Apie Mažosios Lietuvos (Tilžės) aktą ir jo svarbą, minint šio dokumento pasirašymo 100-ąsias metines rašo istorikas Vytautas Matulevičius. Žurnale taip pat prisimenamas ir dar viena šviesi asmenybė – spaustuvininkas, publicistas, vienas „Aušros“ leidėjų Martynas Jankus, kurio 160-osios gimimo metinės minimos šiais metais.  

Kadangi 2018-ieji Lietuvos Seimo yra paskelbti Vydūno metais, žurnale kaip ir anksčiau bus skirta dėmesio šiai asmenybei. Be jau minėtos stovyklos „Palikimas V“, kurioje kurtas animacinis filmas apie Vydūną, dar rašoma apie Punske Žolinių išvakarėse surengtą fotomenininkės Lilijos Valatkienės fotografijų parodą „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“, taip pat baigiamas spausdinti etnologo Aleksandro Žarskaus pranešimas apie Vydūną  „Spindulys esu tos begalinės šviesos“...

Skaitykite plačiau...


Kviečiame į parodos atidarymą
2018-10-02

Spalio 19 d., penktadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje bus atidaroma tarptautinė paroda „Kalbos ir literatūros keliais“, kurią parengė Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities istorijos ir meno muziejus, Literatūrinis Jankos Kupalos muziejus (Minskas), A. Mickevičiaus literatūros muziejus (Varšuva), Memorialinių muziejų susivienijimas (Ryga), Literatūrinis A. Puškino muziejus (Vilnius) ir Maironio lietuvių literatūros muziejus (Kaunas).

Per šios parodos atidarymą bus paminėtas ir klasiko Maironio gimtadienis – 156-osios metinės. Renginyje dalyvaus aktorius Petras Venslovas, kanklininkė Jurga Senkutė.

 

Kviečiame apsilankyti.Marijampolės K.Donelaičio draugijos susirinkime – sveikinimai ir artimiausi planai
2018-09-25

Pirmadienio pavakarę po vasaros atostogų buvo surengtas Marijampolės K.Donelaičio draugijos susirinkimas. Jame dalyvavo nemažas būrys draugijos narių, taip pat Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius.

Iš pradžių buvo uždegtos ir padėtos žvakutės prie K.Donelaičio paminklo, o vėliau susirinkimo dalyviai darbą tęsė liuteronų evangelikų bažnyčios patalpose. Čia pirmiausia su garbingu 85-erių metų jubiliejumi buvo pasveikintas inžinierius Vytautas Gaulia, kurio iniciatyva ir buvo įkurta Marijampolės K.Donelaičio draugija. Draugijos pirmininkė Vida Mickuvienė sakė, kad Marijampolės kolegijoje steigti tokią draugiją V.Gaulia įkalbinėjo apie dvejus metus, kol 2010 metais susirinko iniciatyvinė grupė ir draugija buvo įsteigta, o jos pirmininke išrinkta V.Mickuvienė.

Įteikus jubiliatui gėles ir sugiedojus „Ilgiausių metų“, V.Gaulia papasakojo, jog pirmą kartą į Karaliaučiaus kraštą pateko dar 1945 metų kovo pradžioje būdamas paaugliu, kai su kareiviais ten ieškojo karo trofėjų. Antrą kartą ten grįžo jau baigęs inžinerijos studijas tuomečiame Kauno politechnikos institute. Vėliau V.Gaulia daugybę kartų važiavo į šį kraštą lydėdamas turistų grupes ir pasakodamas jo istoriją. Per kelis dešimtmečius jo dėka daugiau kaip tūkstantis Marijampolės, Vilkaviškio ir kitų aplinkinių rajonų žmonių pabuvojo šiame krašte, aplankė K.Donelaičio memorialinį muziejų ir kitas kiekvienam lietuviui brangias vietas.

Skaitykite plačiau...


Pirmas lapas Ankstesnis lapas Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 16 - 20 / 218

 

Sprendimas: www.arius.lt