Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

„Rašome Donelaičiui“ – finalinė konkurso šventė Marijampolės poezijos parke
2013-05-13

 

Sveiks, svieteli margs, iš artimų ir tolimesnių kampelių susirinkęs,
Pasiruošęs daina, muzika ir žodžiu pagarbinti būrų dainių Donelaitį.
Pats laikas..., nes jau laukus orai drungni gaivindami glosto,
O krūmai su šilais ir visos žolelės seniai prisikėlė.
Vislab vislab pulkais išlindo vasarą sveikint,
Taipgi ir mes, ilgai nelaukę, gaspadoriškai besidairydami
ir svečiams besikloniodami,
Pradėkime savąją pagarbinimo giesmę,
 
                    
Šiais žodžiais, perfrazuodama K.Donelaitį, šventinį renginį – konkurso „Rašome Donelaičiui“ finalinę popietę Poezijos parke - pradėjo Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkė Vida Mickuvienė. Iškiliai ir jautriai renginio pradžioje skambėjo fleitos garsai (muzikos mokyklos jaunoji fleitistė Iveta Kemerzūnaitė) ir Sūduvos krašto poetės Česlovos Jakštytės specialiai renginiui sukurta Odė Kristijonui Donelaičiui. Renginį pratutino Jauniaus Vyliaus vadovaujamo folkloro ansamblio dainos ir ypač šiai progai tinkančios L.Rėzos dainos. Du kūrinius violončele atliko muzikos mokyklos auklėtinis Kasparas Šerpytis.
 
Gausiai susirinkusius konkurso dalyvius, svečius ir miestiečius pasveikino Marijampolės savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Vygantas Dilys ir kalbininkė Marija Žvinakevičienė.
 
Apžvelgiant konkurso medžiagą buvo pasidžiaugta pagausėjusiu konkurso dalyvių ir kūrinių skaičiumi (pateikti 38 įvairaus žanro darbai: eilės, esė, miniatiūros, pasakėčios, dienoraštis, laiškai, renginių Donelaičio tema scenarijai) bei geografija: antrajame etape, be Marijampolės savivaldybės gyventojų, dalyvavo Punsko Dariaus ir Girėno, Birštono, Kybartų Kristjono Donelaičio gimnazijų moksleiviai bei Vilkaviškio r. Keturvalakių pagrindinės mokyklos auklėtiniai. Labai svarbus įvykis konkurso organizatoriams buvo dalyviai iš Karaliaučiaus krašto, iš Donelaičio žemės. Nors 5 darbai iš 6 parašyti rusų kalba, bet, kaip sakė šio krašto lietuvių kalbos mokytoja, entuziastė ir lietuvybės puoselėtoja Ona Druseikaitė: „darbai gal ir ne visai tokie, kokių reikėjo jūsų konkursui, bet rašė juos šiandieniniai Donelaičio žemės gyventojai“. Manau, kuo daugiau tokių darbų parašys jie, tuo geriau Donelaičio draugijai ir mums visiems...
 
 
Darbus vertino komisija:
1. Česlova Jakštytė – poetė, Rašytojų sąjungos narė;
2. Justinas Sajauskas – rašytojas, Rašytojų sąjungos narys;
3. Jūratė Gaidienė – Mokytojų švietimo centro metodininkė;
4. Virginija Samuolienė – labdaros paramos fondo „Sūduvos ateitis" projektų vadybininkė, Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos tarybos narė;
5. Vida Mickuvienė – Marijampolės kolegijos lektorė, Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkė.
 
Po darbų skaitymų - skaitė autoriai, bet kelis darbus pristatė Kolegijos studentai, nes tekstų autoriai dėl objektyvių priežasčių negalėjo atvykti, ir rusų bendruomenės narė Lidija Kulikauskienė, originalo kalba perskaičiusi ištraukas iš Černiachovsko (Įsručio) Industrinio-pedagoginio koledžo studentų darbų - buvo paskelbti konkurso nominantai.
 
Trys geriausi darbai:
 
1. Asta Ferevičienė, Birštono gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, konkurso „Rašome Donelaičiui“ laureatė; eiliuota trilogija - Pokalbis su poetu;
2. Birštono gimnazijos moksleiviai konkurso „Rašome Donelaičiui“ laureatai; Viena Kristijono Donelaičio diena Tolminkiemyje – dienoraštis;
3. Gema Galinienė, Marijampolės literatų klubo Sietynas narė, „Rašome Donelaičiui“ laureatė; eilių ciklas ir akrostichai poetui.
 
Paskirtos nominacijos:
 
3. Zenonui Meškelevičiui, Marijampolės savivaldybės Padovinio pagrindinės mokyklos mokytojui, konkurso „Rašome Donelaičiui“ dalyviui, už eilių originalumą ir žodyno turtingumą;
4. Punsko Dariaus ir Girėno gimnazijos moksleiviams už aktyvų dalyvavimą konkurse „Rašome Donelaičiui“;
5. Marijampolės savivaldybės Mokolų pagrindinės mokyklos moksleiviams už aktyvų dalyvavimą konkurse „Rašome Donelaičiui“;
6. Onai Druseikaitei, Karaliaučiaus krašto lietuvių kalbos mokytojai, už pagalbą organizuojant konkursą;
7. Padėka Rusijos federacijos Kaliningrado srities „Industrinio – pedagoginio koledžo“ kolektyvui už studentų dalyvavimą rašto darbų konkurse „Rašome Donelaičiui“.
 
Įteiktos atminimo dovanos:
 
1. Rugilei Navickaitei, Rygiškių Jono gimnazijos moksleivei, už eiles, skirtas K. Donelaičiui;
2. Gabijai Rutkauskaitei, Mokolų pagrindinės mokyklos moksleivei, už originalią pasakėčią Pamokymas;
3. Gabrielei Krakauskaitei, Punsko Dariaus ir Girėno gimnazijos II g. klasės moksleivei, už Laišką Kristijonui Donelaičiui;
4. Gabrieliui Zaveckui, Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos I gimnazijos klasės moksleiviui už originalų humoristinį esė Kristijonas Donelaitis – poetas iš neturėjimo ką veikti; šis moksleivis gavo ir Švietimo skyriaus vedėjo paskirtą prizą;
5. Editai Valinčiūtei, Punsko Dariaus ir Girėno gimnazijos II gimnazijos klasės moksleivei, už Laišką Kristijonui Donelaičiui;
6. Laurai Laskytei, Vilkaviškio r. Keturvalakių pagrindinės mokyklos 7 klasės moksleivei, už Ugnelės laišką apie projektą Donelaičio Lietuva;
7. Godai Andriušytei, Sasnavos pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinei už Laišką Donelaičiui;
8. Zenai Paukštaitienei, Marijampolės literatų klubo Sietynas narei už eilėraščius Kristijonui Donelaičiui.
9. Vidmantui Grigalevičiui, Vilkaviškio r. Keturvalakių pagrindinės mokyklos 7 klasės moksleiviui, už eilėraštį „Ar žinai...".
 
Draugija dėkoja šio projekto partneriams ir rėmėjams: Marijampolės savivaldybės švietimo ir kultūros skyriui; VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biurui, Labdaros ir paramos fondui „Sūduvos ateitis“.
 
Konkursas baigėsi, bet idėjos ir sumanymai ne. Laukia labai atsakingas darbas – iš dviejų metų konkurso derliaus parengti knygą, kuri taip ir vadinsis – „Rašome Donelaičiui“.
 
Pabaigti šventės pristatymą noriu reklama: turime labai gražių ir kilnių idėjų, svarbių ne tik mums, gyvenantiems Sūduvoje, bet ir kultūros, literatūrinio paveldo išsaugojimui ten, anapus, Donelaičio žemėje. Kviečiame visus, norinčius ir degančius lietuvybės šventa ugnimi, prisijungti prie mūsų.
 
     
 
  
 
 
Nuotraukose -- Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos nariai su konkurso laureatais ir dalyviais, projekto partneriais ir saviveiklininkais.
Šventės Poezijos parke akimirkos
 
Vida Mickuvienė,
Marijampolės K.Donelaičio draugijos pirmininkė

 

 Lazdynėliuose surengta talka
2013-04-17

Balandžio 16-ąją grupelė Marijampolės pedagogų, K.Donelaičio draugijos narių, VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro darbuotojų, Alytaus ir Lazdijų turizmo informacijos centrų atstovų lankėsi kaimyninėje Karaliaučiaus (Kaliningrado) srityje, kur susitiko su Stalupėnų (Nesterovo) valdžios atstovais, o vėliau tvarkė lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio gimtinės Lazdynėlių kaime aplinką.
 
Susitikime dalyvavo Nesterovo rajono savivaldybės administracijos vadovas Olegas Kutinas, rajono deputatų tarybos pirmininkas Aleksandras Ivakinas, savivaldybės administracijos skyrių vadovai ir specialistai, rajonui priklausančių gyvenviečių vadovai. Pokalbio metu aptartos bendradarbiavimo galimybės, tartasi, kokiose srityse galima būti bendradarbiauti jau artimiausiu metu.
 
O.Kutinas pasiūlė glaudžiau bendradarbiauti sporto, ypač neįgaliųjų sporto srityje, rengti bendrus turnyrus, varžybas. Taip pat siūlyta keistis patirtimi vaikų, gyvenančių asocialiose šeimose globos specialistams, kalbėtasi apie artimiausias muges ir parodas, kuriose tikimasi sulaukti šio rajono atstovų. Sutarta, kad įvairių sričių specialistai iš abiejų šalių bendraus tiesiogiai ir vykdys įvairias priemones.
 
Nemažai buvo kalbėta ir apie artėjantį 300 metų K.Donelaičio jubiliejų. 16200 gyventojų turinčiam Nesterovo rajonui priklauso ir Čistyje Prudy (Tolminkiemio) gyvenvietė, kur yra įsikūręs lietuvių literatūros klasiko muziejus. Rajono vadovai informavo, kad po to, kai čia bus surengti šių metų „Poezijos pavasario“ renginiai gegužės pabaigoje, muziejaus pastatas bus uždarytas kapitaliniam remontui, o vėliau bus remontuojama ir klebonija. K.Donelaičio jubiliejų suremontuotame muziejaus komplekse numatyta paminėti kitų metų rugsėjo pradžioje.

Administracijos vadovas O.Kutinas taip pat sakė, kad viena iš Nesterovo gatvių jau yra pavadinta K.Donelaičio vardu. Pradėti ir vietos bibliotekos remonto darbai – kai jie bus baigti, dar šių metų vasarą ar rudenį biblioteka taip pat bus pavadinta K.Donelaičio vardu – tam gautas ir Kaliningrado srities kultūros ministrės pritarimas.
 
Po susitikimo lietuviai nuvyko į Lazdynėlių kaimą Gumbinės (Gusevo) rajone, kur kelias valandas šviečiant kaitriai pavasario saulei tvarkė K.Donelaičio gimtinės vietą. Jiems padėjo ir keli vietos talkininkai. Talkos metu buvo išpjauta pernykštė žolė, surinktos nukritusios medžių šakos, sugrėbti lapai, surinktos šiukšlės. Po talkos prie paminklo K.Donelaičiui buvo uždegtos žvakės, pagerbtas jo atminimas. 
 
 Belaukiant didžiojo jubiliejaus...
2013-04-11

Viešpaties valios vynmedi,
dvasios dirvonų darbininke,
pirmapradės poezijos posmų pynėjau,
sielos sermėgų suadytojau,
būriškos būties mokslingasai metraštininke –
Didysis Donelaiti...
(Č.Jakštytė)

Marijampolės Kristijono Donelaičio draugija, belaukdama didžiojo jubiliejaus, organizuoja tradicinius renginius, skirtus ypatingam, 300-ųjų gimimo metinių jubiliejui. Svarbiausi ir artimiausi iš jų: vyksta antrasis konkurso Rašome Donelaičiui etapas (konkurso nuostatus rasite mūsų svetainėje). Džiaugiamės sulaukę įdomių darbų ir ypač džiugu, kad viena kita kregždė atskrenda iš Karaliaučiaus krašto. Jūsų kūrybos laukiame iki 2013 m. gegužės mėn. 1 dienos. Konkurso finalas vyks gegužės 9 d. gražiausiame Marijampolės kampelyje – Poezijos parke. Po to iš dvejų metų derliaus bus atrinkti darbai leidiniui, kurį planuojame jau kitais, Kristijono Donelaičio, metais. Dar vis laukiame visų: moksleivių, studentų ir vyresniųjų, norinčių  išbandyti jėgas, atskleisti kūrybinius sugebėjimus bei parodyti meilę ir pagarbą lietuviško poetinio  žodžio pradininkui.
Labai svarbus, didingas ir atsakingas darbas laukia draugijos ir visų Sūduvos krašto žmonių – tai paminklo poetui jo vardo skvere statyba. Parinkta labai graži ir idėjiškai prasminga vieta prie Evangelikų liuteronų bažnyčios Marijampolėje. Architektai -- G.Vieversys, R. ir A. Marcinkevičiai, paminklo autorius skulptorius Z.Buterlevičius.
Paminklas bus sukurtas įstaigų, organizacijų bei visuomenės lėšomis, todėl kviečiame savo piniginėmis aukomis prisidėti prie jo (paminklo) statybos. Marijampolės K.Donelaičio draugijos kodas -- 303029597, sąskaita banke -- AB DNB banko Marijampolės skyrius, ats.s. LT88 4010 0408 0059 9259. 
Donelaitiados sąjūdis Sūduvos krašte ir Marijampolėje jau įgauna vis platesnį mastą, stengiamasi įtraukti kuo daugiau dalyvių bei besidominčių šio asmens reikšme ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio kultūrai. Kristijonas Donelaitis yra pati lietuvybės savastis, niekada nesenstanti, visada reikšminga ir svarbi, todėl numatytų renginių įgyvendinimas papildys Sūduvos krašto kultūrinį gyvenimą istorine, kultūrine, švietėjiška bei edukacine prasmėmis.

Išsamesnė informacija -- svetainėje: www.donelaitis.info

Vida Mickuvienė,
Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos vadovė
 Įregistruota Marijampolės Kristijono Donelaičio draugija
2013-04-11

2013 m. kovo mėn. 27 dieną vadovaujantis  Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filiale įregistruota Marijampolės Kristijono Donelaičio draugija (toliau -- draugija).   Draugija yra pelno nesiekianti ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio  veiklos terminas neribotas.

Draugijos tikslai:
- puoselėti ir saugoti Kristijono Donelaičio atminimą Lietuvos Respublikoje, buvusioje Mažojoje Lietuvoje ir užsienyje;
- tirti ir populiarinti Kristijono Donelaičio kūrybinį palikimą, ruošti leidinius, susijusius su Kristijono Donelaičio asmeniu, kūryba, jo memorialinėmis vietomis;
- rengti mokslines konferencijas Kristijono Donelaičio metinių proga, o taip pat  pažymint įžymiąsias Mažosios Lietuvos datas;
- rengti ar dalyvauti kitų įstaigų bei bendrijų organizuojamose mokslinėse ekspedicijose, tiriančiose Kristijono Donelaičio ir jo amžininkų kultūrinį ir literatūrinį palikimą;
- ruošti talkas Kristijono Donelaičio memoriale Tolminkiemyje ir jo gimtinėje Lazdynėliuose;
- dalyvauti įamžinant Kristijono Donelaičio amžininkų ir jo kūrybos puoselėtojų gyventas vietas, įrengiant jiems paminklus, memorialines lentas, prižiūrint jų kapus;
- palaikyti ryšius su Mažojoje Lietuvoje gyvenančiais lietuviais, remti jų pastangas integruotis į lietuvių kultūrą;
- palaikyti ryšius su analogiškomis draugijomis bei asmenimis užsienyje;
- draugijos veiklą koordinuoti su kitomis Mažosios Lietuvos reikalais besirūpinančiomis draugijomis ir organizacijomis, tarp jų su „Mažąja Lietuva“, Vydūno draugija, Kauno žemaičių bendrija ir kitomis;
- kaupti draugijos archyvą.

Draugija veiks kultūros ir socialinėje srityse, pagrindinė draugijos veiklos rūšis: kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla.

Draugija gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.  Draugijos tarybą sudaro V.Mickuvienė, V. Gaulia, V. Samuolienė, V. Klesevičius, K. Balickas.

Sūduvos krašto ir Marijampolės savivaldybės gyventojus kviečiame  aktyviai įsijungti į Kristijono Donelaičio draugijos veiklą. Kontaktinis telefonas 8 656 19882.

                                                                                                
Vida Mickuvienė, draugijos vadovė


 Karaliaučiuje -- K.Donelaičiui skirta grafikos paroda
2013-03-29

Kovo 27 d. Kaliningrade atidaryta Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus koordinuota tarptautinio meno projekto ,,Kristijonas Donelaitis. 300 metų jubiliejų pasitinkant“ grafikos darbų paroda. Projekte dalyvauja 8 žymiausi Klaipėdos ir 5 Kaliningrado grafikai. Jų darbai atspindi K. Donelaičio kūrybos ir gyvenimo momentus, byloja apie šios Lietuvos kultūrai ypatingos svarbos asmenybės unikalumą, šio lietuvių grožinės literatūros klasiko paveldo aktualumą ir istorinę reikšmę.

 
Ši paroda – tai dar viena bendros Lietuvos ir Kaliningrado srities K.Donelaičio jubiliejinių renginių programos dalis, liudijanti apie kaimyninių valstybių menininkų ir institucijų bendradarbiavimą, tarpusavio supratimą. 
 
Paroda Kaliningrade veiks iki balandžio pabaigos, o vėliau bus eksponuojama Lietuvoje Lenkijoje ir Suomijoje.
 
Š. m. balandžio 10 d. Kaliningrado srities istorijos ir dailės muziejuje bus atidaryta Lietuvos medalininkų 2010–2012 m. simpoziumuose sukurtų medalių paroda ,,Kristijono Donelaičio ,,Metai“ medaliuose“ (kuratorius Antanas Olbutas).
 

Lietuvos generalinio konsulato Karaliaučiuje inf. Pirmas lapas Ankstesnis lapas Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 251 - 255 / 263

 

Sprendimas: www.arius.lt