Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Belaukiant didžiojo jubiliejaus...
2013-04-11

Viešpaties valios vynmedi,
dvasios dirvonų darbininke,
pirmapradės poezijos posmų pynėjau,
sielos sermėgų suadytojau,
būriškos būties mokslingasai metraštininke –
Didysis Donelaiti...
(Č.Jakštytė)

Marijampolės Kristijono Donelaičio draugija, belaukdama didžiojo jubiliejaus, organizuoja tradicinius renginius, skirtus ypatingam, 300-ųjų gimimo metinių jubiliejui. Svarbiausi ir artimiausi iš jų: vyksta antrasis konkurso Rašome Donelaičiui etapas (konkurso nuostatus rasite mūsų svetainėje). Džiaugiamės sulaukę įdomių darbų ir ypač džiugu, kad viena kita kregždė atskrenda iš Karaliaučiaus krašto. Jūsų kūrybos laukiame iki 2013 m. gegužės mėn. 1 dienos. Konkurso finalas vyks gegužės 9 d. gražiausiame Marijampolės kampelyje – Poezijos parke. Po to iš dvejų metų derliaus bus atrinkti darbai leidiniui, kurį planuojame jau kitais, Kristijono Donelaičio, metais. Dar vis laukiame visų: moksleivių, studentų ir vyresniųjų, norinčių  išbandyti jėgas, atskleisti kūrybinius sugebėjimus bei parodyti meilę ir pagarbą lietuviško poetinio  žodžio pradininkui.
Labai svarbus, didingas ir atsakingas darbas laukia draugijos ir visų Sūduvos krašto žmonių – tai paminklo poetui jo vardo skvere statyba. Parinkta labai graži ir idėjiškai prasminga vieta prie Evangelikų liuteronų bažnyčios Marijampolėje. Architektai -- G.Vieversys, R. ir A. Marcinkevičiai, paminklo autorius skulptorius Z.Buterlevičius.
Paminklas bus sukurtas įstaigų, organizacijų bei visuomenės lėšomis, todėl kviečiame savo piniginėmis aukomis prisidėti prie jo (paminklo) statybos. Marijampolės K.Donelaičio draugijos kodas -- 303029597, sąskaita banke -- AB DNB banko Marijampolės skyrius, ats.s. LT88 4010 0408 0059 9259. 
Donelaitiados sąjūdis Sūduvos krašte ir Marijampolėje jau įgauna vis platesnį mastą, stengiamasi įtraukti kuo daugiau dalyvių bei besidominčių šio asmens reikšme ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio kultūrai. Kristijonas Donelaitis yra pati lietuvybės savastis, niekada nesenstanti, visada reikšminga ir svarbi, todėl numatytų renginių įgyvendinimas papildys Sūduvos krašto kultūrinį gyvenimą istorine, kultūrine, švietėjiška bei edukacine prasmėmis.

Išsamesnė informacija -- svetainėje: www.donelaitis.info

Vida Mickuvienė,
Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos vadovė
 Įregistruota Marijampolės Kristijono Donelaičio draugija
2013-04-11

2013 m. kovo mėn. 27 dieną vadovaujantis  Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filiale įregistruota Marijampolės Kristijono Donelaičio draugija (toliau -- draugija).   Draugija yra pelno nesiekianti ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio  veiklos terminas neribotas.

Draugijos tikslai:
- puoselėti ir saugoti Kristijono Donelaičio atminimą Lietuvos Respublikoje, buvusioje Mažojoje Lietuvoje ir užsienyje;
- tirti ir populiarinti Kristijono Donelaičio kūrybinį palikimą, ruošti leidinius, susijusius su Kristijono Donelaičio asmeniu, kūryba, jo memorialinėmis vietomis;
- rengti mokslines konferencijas Kristijono Donelaičio metinių proga, o taip pat  pažymint įžymiąsias Mažosios Lietuvos datas;
- rengti ar dalyvauti kitų įstaigų bei bendrijų organizuojamose mokslinėse ekspedicijose, tiriančiose Kristijono Donelaičio ir jo amžininkų kultūrinį ir literatūrinį palikimą;
- ruošti talkas Kristijono Donelaičio memoriale Tolminkiemyje ir jo gimtinėje Lazdynėliuose;
- dalyvauti įamžinant Kristijono Donelaičio amžininkų ir jo kūrybos puoselėtojų gyventas vietas, įrengiant jiems paminklus, memorialines lentas, prižiūrint jų kapus;
- palaikyti ryšius su Mažojoje Lietuvoje gyvenančiais lietuviais, remti jų pastangas integruotis į lietuvių kultūrą;
- palaikyti ryšius su analogiškomis draugijomis bei asmenimis užsienyje;
- draugijos veiklą koordinuoti su kitomis Mažosios Lietuvos reikalais besirūpinančiomis draugijomis ir organizacijomis, tarp jų su „Mažąja Lietuva“, Vydūno draugija, Kauno žemaičių bendrija ir kitomis;
- kaupti draugijos archyvą.

Draugija veiks kultūros ir socialinėje srityse, pagrindinė draugijos veiklos rūšis: kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla.

Draugija gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.  Draugijos tarybą sudaro V.Mickuvienė, V. Gaulia, V. Samuolienė, V. Klesevičius, K. Balickas.

Sūduvos krašto ir Marijampolės savivaldybės gyventojus kviečiame  aktyviai įsijungti į Kristijono Donelaičio draugijos veiklą. Kontaktinis telefonas 8 656 19882.

                                                                                                
Vida Mickuvienė, draugijos vadovė


 Karaliaučiuje -- K.Donelaičiui skirta grafikos paroda
2013-03-29

Kovo 27 d. Kaliningrade atidaryta Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus koordinuota tarptautinio meno projekto ,,Kristijonas Donelaitis. 300 metų jubiliejų pasitinkant“ grafikos darbų paroda. Projekte dalyvauja 8 žymiausi Klaipėdos ir 5 Kaliningrado grafikai. Jų darbai atspindi K. Donelaičio kūrybos ir gyvenimo momentus, byloja apie šios Lietuvos kultūrai ypatingos svarbos asmenybės unikalumą, šio lietuvių grožinės literatūros klasiko paveldo aktualumą ir istorinę reikšmę.

 
Ši paroda – tai dar viena bendros Lietuvos ir Kaliningrado srities K.Donelaičio jubiliejinių renginių programos dalis, liudijanti apie kaimyninių valstybių menininkų ir institucijų bendradarbiavimą, tarpusavio supratimą. 
 
Paroda Kaliningrade veiks iki balandžio pabaigos, o vėliau bus eksponuojama Lietuvoje Lenkijoje ir Suomijoje.
 
Š. m. balandžio 10 d. Kaliningrado srities istorijos ir dailės muziejuje bus atidaryta Lietuvos medalininkų 2010–2012 m. simpoziumuose sukurtų medalių paroda ,,Kristijono Donelaičio ,,Metai“ medaliuose“ (kuratorius Antanas Olbutas).
 

Lietuvos generalinio konsulato Karaliaučiuje inf. Karaliaučiuje -- K.Donelaičiui skirtas "Šimtmečio portretas"
2013-03-06

Kovo 14-ąją Karaliaučiaus ( Kaliningrado) dailės galerijoje atidaroma pirmoji Lietuvos dailininkų sąjungos parengta jungtinio kilnojamojo ciklo paroda „Šimtmečio portretas“, skirta Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo  metinių minėjimui. Raštijos figūra  Kristijonas Donelaitis (1714-1780) žinomas kaip lietuviškojo identiteto savastis, o jo pagrindinis kūrinys poema „Metai“ (parašyta apie 1765-1775 metus) lietuvių kultūrai bei tapatybei yra tiek pat svarbi, kiek antikinėje Graikijoje buvo „Iliada“ ir „Odisėja“. Būtent „Metai“ yra tas universalus intelektualinio paveldo paminklas, be kurio skurdesnė būtų ne tik lietuvių, bet ir tarptautinė bendruomenė.

Pagrindinis Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo programos iniciatorius yra Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, kurios dėka sudarytos sąlygos aktyviai telktis šios iškilios datos minėjimui. Jau keleri metai įvairių sričių bei kartų Lietuvos dailininkų sąjungos menininkai, vertindami jubiliejinės datos reikšmę, vykdo įvairius, K. Donelaičio vardo ir jo „Metų“ nutviekstus projektus. Nuo 2010 m. vyksta bronzos liedinimo simpoziumo „Skulptoriai skaito Donelaitį“ (idėjos autorė ir parodų kuratorė – skulptorė, profesorė Dalia Matulaitė).
 
Antano Olbuto rūpesčiu 2010–2012 metais lietuvių medalininkai surengė simpoziumus-parodas „Mažosios Lietuvos raštijos veikėjai“ ir „Kristijono Donelaičio „Metai“ medaliuose“. 2011 ir 2012 m. K. Donelaičio tematika parengtos tapybos parodos „Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą“ bei „Donelaitis 2012“ (parodų kuratorė tapytoja Arūnė Tornau). 2011 m. Vilniaus grafikos centre buvo inicijuota „Albumo metai“ paroda (projekto kuratorė grafikė Jurgita Minčinauskienė, albumo autorius Matas Dūda), grafinis projektas „Atvirlaiškiai Donelaičiui“ bei 2012 m. ekslibrisų konkursas „Metai“ (kuratorė grafikė Nijolė Šaltenytė).

Lietuvos dailininkų sąjunga, siekdama aktualizuoti K. Donelaičio vardą, surasti ir akcentuoti  esminius nacionalinės kultūros aspektus bei skleisti juos ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, parengė 2010-2012 m. įvykusių K. Donelaičio  minėjimui skirtų meno projektų  jungtinę kilnojamąją parodą „Šimtmečio portretas“.
 
Pirmojoje parodoje Kaliningrado dailės galerijoje bus eksponuojama arti šimto tapybos ir skulptūros kūrinių. Donelaitiškus meno projektus apjungus į vieną jungtinę parodą, atskleidžiami keli aspektai, – K. Donelaičio jubiliejaus minėjimas,  lietuviškos tapatybės vizualizavimas, globalių, universalių jungčių, vienijančių skirtingas bendruomenes ir kultūrines patirtis ir nacionalinės kultūros sklaida.

Lietuvos kultūros ministerijos informacijaKaraliaučiuje K. Donelaičio „Metai“ skambėjo įvairiomis kalbomis
2013-02-19

 

Vasario 14 d. Kaliningrado srities istorijos ir dailės muziejuje surengti Kristijono Donelaičio poemos ,,Metai“ skaitymai įvairiomis kalbomis. Pasirinkta ištrauka iš poemos skyriaus ,,Vasaros darbai“ nuskambėjo anglų, armėnų, latvių, lenkų, vokiečių, rusų, lietuvių, čekų, baltarusių, ukrainiečių ir švedų kalbomis. K. Donelaičio kūryba yra išversta į 12 kalbų. Skaitymuose dalyvavo Baltijos federalinio I. Kanto universiteto dėstytojai ir studentai, Kaliningrade reziduojančių užsienio šalių diplomatinių atstovybių darbuotojai.

 
Šventėje dalyvavusio Nesterovo (buv. Stalupėnai) rajono Černyševskoje (buv. Eitkūnai) miestelio moksleivių folklorinio ansamblio ,,Liepuona“ (vadovė Nijolė Naimušina) atliekamos senovinės dainos gražiai derėjo su skaitomomis K. Donelaičio eilėmis.


  Lietuvos Respublikos Seimas 2014–uosius metus yra paskelbęs Kristijono Donelaičio metais, o 2012 m. pavasarį pasirašytas bendras Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Kaliningrado srities kultūros ministerijos pasirengimo K. Donelaičio jubiliejui priemonių planas numato platų, įvairiapusišką poeto asmenybės ir jo kūrybos pristatymą.

Lietuvos kultūros ministerijos inf.Pirmas lapas Ankstesnis lapas Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 366 - 370 / 374

 

Sprendimas: www.arius.lt