Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

K.Donelaičio 300-ųjų metinių minėjimo 2013-2014 m. priemonių planas
2013-02-08

 

 

Vasario 6 dieną Lietuvos Respublkos Vyriausybė savo posėdyje patvirtino K.Donelaičio 300-ųjų metinių minėjimo 2013-2014 metais priemonių planą. Šį ir jį lydinčius dokumentus galima rasti čia

 

 Patvirtintas K.Donelaičio 300-ųjų metinių minėjimo priemonių planas
2013-02-07

Vasario 6-ąją Vyriausybė patvirtino Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo 2013-2014 metų priemonių planą. Minint Kristijono Donelaičio 300-ąsias gimimo metines planuojamos lietuvių grožinės literatūros pradininko archyvinio palikimo paieškos Vokietijoje bei Klaipėdos krašte, ketinama pateikti paraišką dėl Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo įtraukimo į UNESCO minimų sukakčių sąrašą. Į 2014 metų Dainų šventės programą įtraukti teatralizuotą vaidinimą pagal K.Donelaičio kūrybą, atlikti B.Kutavičiaus oratoriją „Metai“ pagal K. Donelaitį UNESCO būstinėje Paryžiuje. Parengti kilnojamąją parodą „Lietuviškasis Homeras: Kristijonas Donelaitis Lietuvoje ir pasaulyje“ (Europos Parlamente, Lietuvos atstovybėse užsienyje, Tarptautinėse knygų mugėse).

Vyks tarptautiniai bendradarbiavimo renginiai su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi. Bus įrengta ekspozicija Tolminkiemio bažnyčioje.
 
Šiais metais ir kitąmet taip pat planuojama vykdyti K.Donelaičio ir jo amžininkų asmenybės ir kūrybos tyrimus, publikuoti naujas lituanistinės kūrybos mokslines publikacijas, organizuoti specialias edukacines programas mokykloms.
 
Be to, šio jubiliejaus proga numatyta išleisti proginę monetą ir pašto ženklą, o informacijos sklaidai sukurti specialų tinklalapį. 
 
Mažosios Lietuvos lietuvių grožinės literatūros pradininkas Kristijonas Donelaitis gimė 1714 m. sausio 1 d. Lazdynėliuose, Gumbinės apskrityje, Prūsijos karalystėje. Rašytojas ir evangelikų liuteronų kunigas K.Donelaitis mirė 1780 m. vasario 18 d., palaidotas Tolminkiemio bažnyčioje Karaliaučiaus krašte.

Lietuvos kultūros ministerijos inf.

 Nauji leidiniai
2012-12-28

 

Jau yra išleisti du nauji laikraščio "Donelaičio žemė" 2012 metų numeriai. Juos galima surasti mūsų skyrelyje "Leidiniai". Ar Marijampolėje stovės paminklas K.Donelaičiui?
2012-11-28

Lapkričio 19-ąją į paskutinį šiais metais susitikimą rinkosi Kristijono Donelaičio draugijos Marijampolės skyriaus nariai. Buvo aptarta šių metų veikla ir suplanuoti darbai ateinantiems 2013-iesiems – paskutiniams pasiruošiamiesiems metams, nes 2014 m. sausio 1 d. Lietuva, Karaliaučiaus kraštas ir viso pasaulio lietuviai minės poeto gimimo 300 metų jubiliejų ir patys reikšmingiausi renginiai Tolminkiemyje bei Lietuvoje vyks būtent 2014 –aisiais metais.

Nors dar Lietuvoje be tradicinių išvykų į pavasarines talkas Tolminkiemyje mažai kas vyksta, išskyrus profesionaliųjų menininkų ar leidybinius darbus, tačiau Sūduvos kraštas jau pajudėjęs. Tai rodo renginiai Marijampolėje ir Keturvalakiuose. Norime priminti skaitytojams, kad Keturvalakių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojos jau nuo pernai vykdo projektą Donelaičio Lietuva, o K.Donelaičio draugijos Marijampolės skyrius suorganizavo tokius renginius: 2010 m. konferenciją Marijampolės kolegijoje, kurios viena sričių buvo tema K.Donelaitis istorijoje ir dabartyje; 2011 m. suorganizuotas meninio skaitymo konkursas, kuriame dalyvavo Marijampolės savivaldybės skaitovai ir Punsko Dariaus ir Girėno gimnazijos atstovai; 2012 m. vyko kūrybinių darbų konkursas Rašome Donelaičiui, kuriame dalyvavo ir atstovų iš Karaliaučiaus krašto. Šis rašto darbų konkursas dar nesibaigė, jis vyks iki 2013 m. gegužės 1 dienos. Kūrybą reiktų  siųsti el. pašto adresu vidamickus@yahoo.com. Geriausi kūriniai pateks į jubiliejui skirtą knygą, kuri, planuojama, bus iliustruota nuotraukomis, piešinių reprodukcijomis.
 
Draugijos nariai aptarė ateinančiųjų bei jubiliejinių metų renginius sujungdami viską į Poetui skirtų darbų ciklą. 2013 metų pabaigoje miesto visuomenei bus parodytas spektaklis „Giesmė“, pagal A. Drilingos romaną Jau saulelė, kuriam scenarijų parašė Virginija Samuolienė. Taip pat ketinama surengti dviejų dienų [su išvyka į Vištyčio apylinkes] „Donelaičio skaitymus“, pasikviečiant įdomius lektorius ir skaitovus. Draugijos pirmininkė Vida Mickuvienė informavo susirinkimo dalyvius apie jos ir G. Skamaročiaus pokalbį su miesto meru V.Braziu dėl paminklo K.Donelaičiui pastatymo atminimo alėjoje prie Rygiškių Jono gimnazijos ar kitoje tam tinkamoje vietoje. Šia tema buvo išklausytos ir privačios iniciatyvos, taigi netolima ateitis parodys, ar Marijampolę papuoš dar vienas atmintinas kūrinys. Į darbų ciklą labai puikiai įsiterptų ir kūrybinių darbuotojų pleneras Tolminkiemyje.
 
Draugijos nariai išsakė savo mintis apie jubiliejiniams metams skirtų renginių sklaidą, apie gerų idėjų, skirtų K.Donelaičio vardo populiarinimui, viešinimą, aptartos jų finansavimo galimybės. Laukiama bet kokia asmeninė marijampoliečių ir visos Sūduvos (Suvalkijos) gyventojų pagalba, nes esame kraštas, arčiausias Donelaičio gimtinei.
Aldona Kalinauskienė, Suvalkiečio techninė redaktorė

                                                                                                                      Vida Mickuvienė, Marijampolės skyriaus pirmininkė

     B.Kurtinaitienės nuotr.                                     Gumbinėje pagerbtas K.Donelaičio atminimas
2012-09-27

Kaliningrado srities mieste Guseve (Gumbinė) rugsėjo 25 dieną tradiciškai pagerbtas lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio atminimas.

Ceremonija kasmet vyksta prie paminklo K. Donelaičiui, kuris Guseve buvo atidengtas prieš aštuonerius metus.

Lietuvos generalinis konsulas Kaliningrade Vaclavas Stankevičius pažymėjo, jog Gusevo savivaldybės nuosekliai tęsiama istorinės atminties puoselėjimo tradicija padeda geriau pažinti abiejų valstybių kultūrą, skatina tarpusavio supratimą ir pagarbą.

Šiais metais, rengiantis artėjančioms poeto 300-osioms gimimo metinėms, sutvarkyta netoli Gusevo esančioje K. Donelaičio gimtinėje Lazdynėliuose 1992-aisiais pastatyto paminklinio akmens aplinka. Išasfaltuotas keliukas, vedantis prie atminimo ženklo, padidinta ir trinkelėmis išgrįsta aikštelė. Lėšų aplinkos tvarkymo darbams skyrė Lietuvos užsienio reikalų ministerija ir Kaliningrado srityje dirbantys Lietuvos verslininkai.

Guseve taip pat atidaryta vaikų piešinių, sukurtų vasarą vykusio plenero metu, paroda. Darbai parengti K. Donelaičio poemos „Metai“ skyriaus „Vasaros darbai“ motyvais.

Gusevo savivaldybė kartu su Šakių rajono savivaldybe planuoja ir ateityje organizuoti vaikų piešinių plenerus K. Donelaičio kūrybos ir gyvenimo motyvais. 2013-ųjų rudenį Gusevo istorijos muziejuje numatoma atidaryti didelę pleneruose sukurtų darbų parodą.
 
 
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos inf.Pirmas lapas Ankstesnis lapas


Naujienos 371 - 374 / 374

 

Sprendimas: www.arius.lt