Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Antrasis šių metų "Donelaičio žemės" numeris
2017-07-03

Jau pasirodė naujas, antrasis šių metų "Donelaičio žemės" žurnalo numeris.

Jame rašoma apie visuotinį K.Donelaičio draugijos susrinkimą ir jame priimtus sprendimus, žurnalo redaktorius Algis Vaškevičius pasakoja apie K.Donelaičio draugijos ir žurnalo pristatymus Amerikoje gyvenantiems lietuviams, pateikiamas pokalbis su trečiuoju, jau paskutiniu praėjusių metų K.Donelaičio medalio "Širdings brolau" nominantu istoriku enciklopedininku dr. Algirdu Matulevičium, baigiamas spausdinti istoriko, profesoriaus, Lietuvos Respublikos konsulo Tilžėje Broniaus Makausko rašinys apie Karaliaučiaus krašte dirbantį kunigą Anuprą Gauronskį. 

Apie K.Donelaičio skaitymus Marijampolėje, kai klasiko eilutės buvo skaitomos įvairiomis pasaulio kalbomis, rašo Matrijampolės K.Donelaičio draugijos pirmininkė Vida Mickuvienė, taip pat skaitytojai gali sužinoti, ką vaikai iš kaimyninių šalių veikė vasaros etnostovyklos "Ištakų beieškant" Punske metu. Kaip ir anksčiau, tęsiamos lietuvių kalbos pamokėlės, rašoma apie paramą tautinių mažumų projektams Lietuvoje, baigiamas spausdinti G.Bučiūno rašinys apie krašto istorijos ir kultūros pažinimo klubo ALKAS 50-mečio minėjimą.

Kaip ir ankstesniuose numeriuose, žurnalas skiria nemažai dėmesio Vydūnui, kurio 150-osios gimimo metinės švenčiamos ateinančiais metais. Įdomų rašinį ta proga pateikia Vydūno draugijos garbės pirmininkas Vacys Bagdonavičius, pasakojantis apie svarbią Vydūno knygą "Septyni šimmečiai vokiečių ir lietuvių santykių",  o K.Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius rašo apie artėjančiam jubiliejui skirtą renginį Marijampolės kultūros centre rašinyje "Vydūno metus pasitinkant".

Taip pat žurnalo puslapiuose pasakojama apie tradicinę pavasario talką K.Donelaičio gimtuosiuose Lazdynėliuose, o Lazdynų (Krasnoznamensko) vaikų ir jaunimo namų pedagogė Alma Janvariova rašo apie šio miesto vaikų kolektyvo "Malūnėlis" viešnagę Lietuvoje. Beje, puiki šios daryta autorės fotografija su šio kolektyvio narėmis puošia ir naujojo žurnalo viršelį.  O žurnalo pabaigoje - įdomus rašinys apie vertingus radinius Karaliaučiaus pilies kasinėjimų metu.

Mūsų žurnalą galima užsiprenumeruoti pašte, taip pat įsigyti K.Donelaičio draugijos skyriuose arba redakcijoje (Vytauto g. 28, Marijampolė). 

Gero Jums skaitymo.

 

 

 

 „Tikt n‘ užmirškit irgi manęs ir mano namelių...“, -
2017-06-12

„Metuose“ prašė Kristijonas Donelaitis. Šį prašymą stropiai vykdo  K.Donelaičio draugijos Šiaulių skyrius, organizuodamas ir vykdamas į talkas – šventes Tolminkiemyje.

Ankstyvą gegužės paskutinio šeštadienio rytą šiauliečiai, penki panevėžiečiai ir du joniškiečiai, pabučiuoti pirmųjų saulės spindulių ir prisiminę K.Donelaičio pamokymą eilėraštyje „Kiekvienam daryti gera“ leidomės kelionėn į Tolminkiemį.

Pasieniečiai buvo malonūs ir paslaugūs. Neklausinėjo, kam vežame knygas, kokia literatūra, ar gėlėse su šaknimis nepervešime kokios  augalų ligos. Prieš dvejus metus jie liepė gėles ir ąžuoliukus išmesti, bet savininkės Dalia ir Gražina maloniai prašė,  kad nemestų. Taip laimingai nuvežėme juos į Tolminkiemį ir Lazdynėlius.

Greitai pasiekėme Poeto žemę, klausydamiesi prof. Džiuljetos Maskuliūnienės pasakojimo apie K. Donelaičio asmenį, jo kūrybą, laikmetį.

Skaitykite plačiau...


"Vydūno metus pasitinkant"
2017-06-06

Ateinančių metų kovo 22 dieną sukaks 150 metų nuo rašytojo, publicisto, filosofo Vilhelmo Storosto-Vydūno gimimo. Pasitinkant šią reikšmingą datą, šių metų birželio 16-ąją Marijampolėje, Kultūros centro Dailės galerijoje vyks renginys "Vydūno metus pasitinkant". Šio renginio metu apie Vydūno darbus Lietuvai kalbės Vydūno draugijos pirmininkas Tomas Stanikas, svečias iš Vokietijos - žurnalistas Leonas Stepanauskas pristatys savo knygą "Filosofas ir rašytojas Vydūnas po Tilžės žūties", o Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius apžvelgs Vydūno knygą "Gyvenimas (prūsų) Lietuvoje apie 1770 m., kaip jį vaizdavo Kristijonas Donelaitis".

Bus surengta ir meninė dalis, kurios metu koncertuos Marijampolės meno mokyklos violončelininkų trio, vadovaujamas Irenos Valiulienės.  Renginio metu bus galima įsigyti Vydūno knygų. Organizatoriai - Vydūno draugija ir Kristijono Donelaičio draugija maloniai kviečia apsilankyti šiame neeiliniame renginyje.  Liudviko Rėzos gimimo metinių paminėjimas
2017-06-05

Maloniai kviečiame paminėti
 
MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS 241-ĄSIAS GIMIMO METINES
REFORMACIJOS 500-ĄSIAS METINES
Birželio 10 d.
12.30 val. M. L. Rėzos atminimo pagerbimas prie paminklo ant Skirpsto kopos šalia Pervalkos
 
13.00 val. Pažintinis žygis M. L. Rėzos gimtaisiais takais
Žygio maršrutas: Pervalka – Kuršių marių pakrantė – Karvaičiai – Preila. Žygio trukmė 2,5–3 val.

18.00 val. Muzikologės Juditos Žukienės paskaita „Apeigos pagal B. Kutavičių“ ir Broniaus Kutavičiaus oratorija „Paskutinės pagonių apeigos“
Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje (L. Rėzos g. 56)
Daugiau informacijos: www.lrezoskc.lt
 
Organizatorių inf.


K.Donelaičio draugijos veikla ir žurnalas „Donelaičio žemė“ pristatyti Amerikos lietuviams
2017-05-30

Gegužės 15-28 dienomis Jungtinėse Amerikos Valstijose lankėsi žurnalo „Donelaičio žemė“ redaktorius Algis Vaškevičius. Vienas iš pagrindinių jo vizito tikslų buvo susitikimai su Čikagoje gyvenančiais lietuviais ir Kristijono Donelaičio draugijos bei žurnalo pristatymai.

Pasaulio lietuvių centre Lemonte su Vydūno jaunimo fondo valdybos nariais susitikęs A.Vaškevičius  turėjo daugiau kaip dviejų valandų pokalbį, kurio metu sužinojo apie šio fondo vykdomus darbus. Neseniai 65-ąsias įkūrimo metines atšventęs Vydūno jaunimo fondas pagrindinį dėmesį skiria stipendijų studentams skyrimui. Kasmet aukštosiose mokyklose Lietuvoje studijuojantys studentai gauna apie 60 stipendijų, kurių dydis – nuo 200 iki 100 tūkstančių dolerių. Stipendijas gauna ir Jungtinių Amerikos Valstijų, Australijos, Didžiosios Britanijos, Kanados bei kitų šalių aukštosiose mokyklose studijuojantys lietuviai.

Vydūno jaunimo fondas daug dėmesio skiria ir paties Vydūno asmenybės populiarinimui. Susitikimo metu A.Vaškevičius pabrėžė, kad K.Donelaičio draugija Lietuvoje glaudžiai bendradarbiauja su Vydūno draugija, jos garbės pirmininko Vacio Bagdonavičiaus straipsniai dažnai spausdinami „Donelaičio žemės“ puslapiuose, artėjant Vydūno 150-osioms metinėms, kurios bus minimos ateinančių metų kovą, bus parengta ir žurnalo puslapiuose išspausdinta dar ne viena publikacija apie šią garsią asmenybę.

Vydūno jaunimo fondo valdybos pirmininkas Gintaras Plačas, sekretorė Vida Brazaitytė bei kiti valdybos nariai labai domėjosi K.Donelaičio draugijos veikla, pateikė žurnalo redaktoriui A.Vaškevičiui įvairių klausimų apie draugijos veiklos istoriją ir planus. Susitarta „Donelaičio žemės“ puslapiuose spausdinti daugiau informacijos apie labai svarbią šio fondo veiklą – apie tai bus galima skaityti jau birželio mėnesio žurnalo numeryje.

Skaitykite plačiau...


Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 1 - 5 / 172

 

Sprendimas: www.arius.lt