Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Kupiškėnų spektaklis Karaliaučiaus krašte
2017-12-11

Šių metų gruodžio 1 – 3 dienomis Kupiškio kultūros centro Unės Babickaitės teatras (režisierė Nijolė Ratkienė) dalyvavo lietuvių kultūros dienose Karaliaučiaus (Kaliningrado) srityje. Spektaklį ,,Vydūno regėsiai Lietuvai“ (scenarijaus autorė ir  spektaklio režisierė N.Ratkienė)  vaidino Tilžėje (Sovetske) 2000-aisiais metais pastatytoje  Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Spektaklyje vaidina kupiškėnai, pagrindinius  vaidmenis atlieka profesionalūs aktoriai Petras Venslovas ir Laimutis Sėdžius, Vydūno dainas ir giesmes aranžavo ir kanklėmis atlieka muzikos pedagogė Loreta Liaugaudė.

Tilžės lietuviai   šiltai pasitiko atvykusį kolektyvą. Už jaudinantį spektaklį nuoširdžiai dėkojo kunigas Anupras Gauronskis, lietuvių draugijos ,,Birutė“ pirmininkė Danutė Norušaitė. Po spektaklio vyko susitikimas su Tilžės lietuviais, kuriuose gvildenta lietuvybės puoselėjimo tema, kalbėta apie  bendrus galimus kultūros projektus  su Kupiškio teatralais.

Gruodžio antrąją projekto ,,Vydūno regėsiai Lietuvai“ veiklos tęsėsi Karaliaučiaus (Kaliningrado)  mieste. Įtemptoje  dienotvarkėje suspėta pamatyti šio miesto centro architektūrinius paminklus. Ekskursiją po miestą organizavo Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės ekskursijų vadovas Valdas Lukoševičius. Pavakare vietos lietuviai rinkosi į miesto biblioteką, kur kupiškėnai vaidino spektaklį.

Po spektaklio šiltų žodžių  aktoriams negailėjo Lietuvos Respublikos generalinio  konsulato Karaliaučiuje atstovai, dvasininkai, Liudviko Rėzos vardo lietuvių draugijos pirmininkė Nida Lukoševičienė, Karaliaučiaus srities muzikos kolektyvų vadovas Algirdas Karmilavičius. Dalykinio susitikimo metu numatytos gairės kultūrinių ryšių plėtotei bei  stiprinimui. Kupiškio teatras į Karaliaučiaus sritį vyko jau ketvirtąjį kartą. 2005 metais vaidintas spektaklis ,,Lietuvaitės“, 2007 metais N.Ratkienė šioje srityje įgyvendino projektą jaunimui. Karaliaučiaus srities lietuvių jaunimo kultūros  dienose koncertines programas atliko   gitaristų ansamblis  (tuo metu jam vadovavo Vidmantas Paliulis) ir šokių studijos ,,Račiupėlis“ (vadovė Joana Jankauskienė) šokėjai,  2014 metais Tolminkiemyje ir Karaliaučiuje buvo suvaidintas spektaklis  ,,Pavasario linksmybės“ pagal K. Donelaitį. Projektą ,,Vydūno regėsiai Lietuvai“ finansavo Lietuvos kultūros taryba prie Lietuvos kultūros ministerijos. Unės Babickaitės teatro spektaklį ,,Vydūno regėsiai Lietuvai“ Lietuvos nacionalinis kultūros centras  įtraukė į 2018 metų Lietuvos dainų šventės ,,Vardan tos...“ teatro dienos ,,Sau, Tautai, Žmonijai“ programą.

Nuotraukose - spektaklio akimirka; po spektaklio su Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės nariais. 

Nijolė Ratkienė, teatro režisierė

 

 

Sprendimas: www.arius.lt