Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Skirkite 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio Kristijono Donelaičio draugijai
2019-04-01

Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą 2018 metais jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) galite paremti kurią nors organizaciją, galinčią būti paramos gavėja. Tai puiki galimybė nemokamai suteikti finansinę paramą Kristijono Donelaičio draugijai.

Tam reikia užpildyti ir iki gegužės 1 dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti nustatytos formos prašymą. Prašymo formos pildymo procesas labai paprastas. Jums tereikia užpildyti savo asmens duomenis ir pasirašyti. Gavėjo (Kristijono Donelaičio draugijos) identifikacijos numeris (kodas) yra 191359754.

Užpildytą formą pateikite Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojui ją atnešdami ar atsiųsdami paštu. Analogišką formą taip pat galite užpildyti ir nusiųsti elektroniniu būdu. Užpildytą formą nusiųskite į VMI naudodamiesi elektroninio deklaravimo sistema http://deklaravimas.vmi.lt

Jei Jūs privalote teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, prašymas pateikiamas kartu su šia deklaracija. Jei metinės pajamų mokesčio deklaracijos teikti neprivalote, prašymą dėl 2 proc. paramos turite pristatyti pats arba per savo darbdavį, jam sutikus.

Jeigu anksčiau jau esate raštu arba elektroniniu būdu teikę FR0512 formą, tai vėl šią formą užpildyti ir pateikti galite Elektroninio deklaravimo sistema (EDS) atlikę vos kelis veiksmus:

– Prisijungę prie EDS, Meniu punkte Deklaravimas pasirinkite „Pradėti naują”;

– Pasirinkite deklaracijos pildymą interaktyviai (on-line) ir spustelkite nuorodą „Nauja deklaracija kitos pagrindu“;

– Pasirinkite anksčiau teiktą FR0512 formos prašymą;

– Pakoreguokite prašymo duomenis ir jį pateikite.

Ačiū jums už jūsų paramą, kuri mums labai reikalinga.

 

Gintaras Skamaročius,

 Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas

 Pirmasis šių metų „Donelaičio žemės“ numeris
2019-04-01

Spaudai jau parengtas ir skaitytojus netrukus pasieks pirmasis šių metų „Donelaičio žemės“ numeris. Didžioji dalis jame spausdinamos medžiagos skirta šiemet minimoms 305-osioms Kristijono Donelaičio gimimo metinėms.

Žurnalas pradedamas pokalbiu su K.Donelaičio medalio „Širdings brolau...“ nominantu, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos ilgamečiu pirmininku Vytautu Povilu Šilu, kuris pavadintas „Malonu, kad mano veikla pripažįstama ir vertinama“. Jame V.P.Šilas kalba apie tai, kaip jis susidomėjo Mažąja Lietuva, kokią reikšmę mums visiems turi Tilžės aktas, taip pat pasakoja apie savo susidomėjimą esperanto kalba.

Viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro direktorius, Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius pristato Lietuvos ir Rusijos federacijos bendradarbiavimo per sieną projektą, kurio įgyvendinimas prasidės jau netrukus. Įgyvendinant šį projektą bus atlikti remonto darbai K.Donelaičio memorialiniame muziejuje Tolminkiemyje bei Lietuvos pusėje, Šakių rajone esančiame Zyplių dvare. Projekto įgyvendinimo metu vyks ir daug kitų veiklų – vaikų vasaros akademija, dailininkų pleneras, poezijos skaitymai, parodos ir kiti renginiai. Bendra projekto vertė siekia 1,1 milijono eurų.

Naujajame žurnalo numeryje skaitytojams siūlomas pokalbis su žinoma Lietuvos skaitove ir aktore Virginija Kochanskyte, kuri su kolegomis yra parengusi K.Donelaičiui skirtą programą ir aktyviai populiarina šio grožinės literatūros pradininko kūrybą. Naujojo žurnalo numerio viršelį puošia nuotrauka iš šios programos, pavadintos „Metų“ šviesoje. Dedikacija K.Donelaičiui“.

Skaitykite plačiau...


Minint Vydūno gimtadienį – knygos apie jį pristatymas Marijampolėje
2019-02-28

Kovo 22-ąją sukanka 151 metai nuo rašytojo, filosofo, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo Vydūno gimimo. 2018-ieji metai, kai minėtos jo 150-osios gimimo metinės, buvo paskelbti Vydūno metais - visoje Lietuvoje, taip pat Karaliaučiaus krašte, Vokietijoje buvo suorganizuoti įvairūs renginiai, minėjimai, parodų atidarymai, išleistos kelios knygos apie jį.  

Vydūno biografijos ir kūrybos tyrinėtoja Rima Palijanskaitė pernai išleido solidžią knygą „Vydūnas: regėjimai, darbai, atradimai“. Minint Vydūno gimtadienį, kovo 22-ąją 15 valandą Marijampolės P.Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas su R.Palijanskaite ir šios knygos pristatymas. Renginį organizuoja Lietuvos Kristijono Donelaičio draugija.  

Praėjusiais metais duodama interviu žurnalui „Donelaičio žemė“ apie šios ypatingos knygos gimimą, autorė pasakojo: „Vienu metu ieškojau atsakymų į klausimus religine (pasaulėžiūrine) tematika. Tuomet jau buvo išleisti keli Vydūno Raštų tomai. Mąstytojo požiūris į žmogų, tautą, pasaulį ir Dievą labai patraukė. Sužavėjo ir pati asmenybė. Taip prasidėjo Vydūno skaitymas. Netrukus susidomėjau mąstytojo leistais žurnalais, ėmiau rinkti Raštuose nepublikuotus jo straipsnius ir tekstus apie Vydūną. Mąsčiau apie mokslinį darbą iš vydūnistikos, ketinau tęsti studijas doktorantūroje, deja, nepavyko...

Vydūnas tapo labai artimas. Raštuose neskelbti jo publicistiniai straipsniai atrodė tarsi didis lobis. Taip gimė sumanymas leisti jo straipsnių rinktines. Sudariau ir parengiau penkias Vydūno knygas; rūpinausi ir jų išleidimu, ir jų platinimu – tokios naštos šiandien jokiu būdu nesiimčiau.... Dvi knygos („Pasikalbėjimai apie sveikatą“ ir „Asmenybė ir sveikata“) jau sulaukė antrojo leidimo. Buvau aktyviai įsitraukusi ir į Vydūno draugijos veiklą, kelerius metus buvau jos pirmininkė.

Artėjant Vydūno jubiliejiniams metams peržvelgiau visus savo juodraščius ir nutariau parašyti bent knygą – apie mąstytojo asmenybę ir gyvenimą, kultūrinę bei kūrybinę veiklą“.

Visą pokalbį su R.Palijanskaite apie naująją knygą galima rasti "Donelaičio žemės" 225 numeryje, 21 puslapyje (galima žiūrėti čia:)

 

Organizatoriai kviečia kartu paminėti didžiojo mūsų rašytojo ir filosofo gimtadienį, dalyvaujant šiame renginyje.  

 

 Kristijono Donelaičio „Metai“ – prancūzų kalba
2019-01-28

Šiomis dienomis Lietuvą iš Paryžiaus pasiekė praėjusių metų pabaigoje Paryžiuje, garsiojoje „Garnier“ leidykloje išėjusi knyga, kurioje – ir pirmąkart į prancūzų kalbą išversti Kristijono Donelaičio „Metai“. „Pasaulio literatūros“ ciklo 29 numeriu pažymėtame leidinyje „Metai“ – du kūriniai šiuo pavadinimu. Tai jau minėta K.Donelaičio poema ir škotų poeto James Thomson (1700-1748) to paties pavadinimo kūrinys. J.Thompson savo „Metus“, kurių keturios dalys vadinamos metų laikų pavadinimais išleido 1726-1730 metais. Manoma, kad K.Donelaitis savo poemą „Metai“ rašė 1765-1775 metais (tiksli data nežinoma), o Liudvikas Rėza juos pirmąkart išleido 1818 metais.

K.Donelaičio „Metus“ į prancūzų kalbą išvertė vertėja, aktorė ir visuomenės veikėja Karolina Masiulytė-Paliulienė, jai talkino profesorė Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė.  Žinomo Lietuvos knygnešio Juozo Masiulio anūkė, Prancūzijos garbės ordino legionierė K.Masiulytė-Paliulienė praėjusiais metais pirmą kartą turėjo galimybę apsilankyti K.Donelaičio memorialiniame muziejuje Tolminkiemyje ir ten sunkiai galėjo suvaldyti užplūdusias emocijas. Apie tai jau rašėme mūsų svetainės puslapiuose.

Naująją knygą galima įsigyti prancūziškų leidinių knygynėlyje Vilniuje, Didžiojoje gatvėje. Dėkojame vertėjai, kuri vieną egzempliorių prancūziškų „Metų“ dovanojo „Donelaičio žemės“ žurnalo redaktoriui.

 

 

 

www.donelaitis.info informacija

 

 Lietuvos dvasinio atgimimo šauklys
2019-01-28

(su Mažosios Lietuvos patriotu Petru Cidziku atsisveikinant)

 Į XXI amžiaus pradžią atėjusi Lietuva lieka taip ir nesupratusi mūsų dvasinio amžininko Petro Cidziko fenomeno. 1998 m. rugpjūčio 21 d. P.Cidzikas iš išrinktojo Lietuvos prezidento rankų gavo Vyčio kryžiaus ordino Komandoro kryžių, bet tuo Lietuvos vadovų dėmesys jam baigėsi. Nė viena nepriklausomos Lietuvos Vyriausybė dar nėra tinkamai įvertinusi ir pagerbusi jo, Nepriklausomybės atgavimo metais plačiai žinomo, o dabar valdžios palikto ir didžiosios žiniasklaidos (pvz. Lietuvos radijo)  ignoruojamo, politinio kalinio, rezistento. O mes imkim ir, nepaisydami tylėjimo suokalbio, pakalbėkime apie Petrą Cidziką, kurio širdis, nesulaukusi savo šeimininko  75-jo gimtadienio, sustojo 2019 metų sausio 21-ą dieną, o kūnas sausio 24-ąją atsigulė Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

Petras Cidzikas kilo iš Lazdijų rajono Šeštokų kaimo (dabar - miestelis). Tėvo protėviai buvo 1831 ir 1863 metų sukilimų dalyviai - visos Cidzikų kartos augo kovos už tautos laisvę, už išsilaisvinimo nuo rusiškojo imperializmo priespaudos tradicijoje. Beje, prosenelio gimines šaknys liko už Romintos girios, pietinėje Mažosios Lietuvos dalyje.

Gal būt, norėdamas daugiau teisybės Lietuvos žmonėms, P.Cidzikas nutarė įsigyti teisininko specialybę ir l97l metais įstojo į Vilniaus Universiteto teisės fakultetą. Tačiau jis, įtarus platinant Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, 1973 metais buvo išmestas iš universiteto, suimtas ir įkalintas specialiajame psichiatriniame Įsruties (rus. Černiachovsko) kalėjime.

Taip jis pirmą kartą susitiko su Mažąja Lietuva, ir iš kalėjimo prižiūrėtojų išgirdo apie Karaliaučiaus krašto gyventojų sovietinio genocido faktus. Paleistas iš kalėjimo jis buvo tik 1977 metais. Tačiau neilgam – po to dar 6 kartus buvo areštuotas ir dar 5 kartus teistas. Nieko nepaisydamas, P. Cidzikas nenurimo, rinko parašus už suimtųjų kunigų Alfonso Svarinsko, Sigito Tamkevičiaus išlaisvinimą. Kartu su politkaliniu Antanu Terlecku jis pasirašė protestą dėl psichiatrijos kaip bausmės naudojimo įtariamiesiems antisovietine veikla.

Skaitykite plačiau...


Pirmas lapas Ankstesnis lapas Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 11 - 15 / 230

 

Sprendimas: www.arius.lt